Je kan opnieuw een projectvoorstel indienen voor het subsidieprogramma Proeftuinen Droogte. Samenwerkingsverbanden moeten bestaan uit minstens 3 partijen en samen een project uitvoeren dat circulair watergebruik en de waterbeschikbaarheid verhoogt. De eerste ronde voor projectvoorstellen wordt afgesloten op 30 mei 2022.

De belangrijkste voorwaarden binnen deze call zijn:

  • Samenwerkingsverbanden bestaan uit meer dan 2 verschillende partijen die water aanleveren in het project, of water afnemen.
  • Ook non-profit en overheidsbedrijven komen als volwaardige partner in aanmerking (eerder enkel private bedrijven).
  • Er wordt gebruikt gemaakt van een tweestapsprocedure:
    • 30 mei: indienen beknopt projectvoorstel¬†
    • 7 september: indienen definitief projectvoorstel
  • Goedgekeurde projecten kunnen tot 75% subsidie ontvangen.
  • Projecten moeten uiterlijk halverwege 2026 afgerond zijn.

Alle info over de oproep Proeftuinen Droogte en het subsidiereglement.

En andere calls

Binnenkort zal ook het ondersteuningsaanbod voor waterscans uitgebreid worden, zoals werd aangekondigd door minister Crevits. Ook wordt heel binnenkort een tweede call verwacht binnen het G-STIC klimaatactieprogramma, waarbij specifiek steun wordt verleend aan impactvolle klimaatoplossingen in ontwikkelingslanden.

Op de website van Vlakwa vind je alvast een overzicht van de steuninstrumenten voor advies, onderzoek & ontwikkeling, demonstratie en investeringssteun.