Minder waterverbruik en meer waterhergebruik moeten Vlaanderen wapenen tegen droogte. In het kader van het Vlaams klimaatadaptatieplan lanceert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de projectoproep circulair water (eerder gekend als proeftuinen droogte). Er wordt 75% subsidie verleend voor investeringsprojecten die de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen verhogen.

De oproep is bestemd voor een samenwerkingsverband tussen minimaal 2 partijen die:

  • Alternatieve waterstromen uitwisselen met aandacht voor waterbesparing en milieuwinsten voor de omgeving
  • Effluentwater (bedrijfsafvalwater, RWZI-effluent) hergebruiken met aandacht voor de valorisatie of behandeling van concentraatstromen
  • Innovatieve technieken ontwikkelen om primaire waterbronnen te beschermen en aan te vullen

Projectconsortia kunnen zich laten bijstaan door 1 of meer kennispartijen die mee willen nadenken over oplossingen rond circulair watergebruik en de verworven kennis willen delen. 

In het reglement circulair water vind je alle informatie om een subsidieaanvraag voor een project in te dienen. Een aanvraagformulier dien je tegen uiterlijk 6 september 2023 in. Wil je eerst een projectidee aftoetsen? Doe dan een vrijblijvende vooraanmelding via het sjabloon ‘projectidee’ tegen uiterlijk 16 juni 2023.

Alle informatie en documenten om je projectvoorstel voor te bereiden, vind je terug op de VMM-website. Laat je inspireren door lopende projecten van proeftuinen droogte en hergebruik effluent.