De Grote Waterenquête polste hoe Vlaanderen anno 2022 denkt over water. Uit de eerste resultaten bleek al dat het waterbewustzijn toeneemt. De resultaten van een vervolganalyse tonen aan dat risicoperceptie sterk bepaalt hoe we met water omgaan.

  De analyse verdeelt de deelnemers in twee groepen: een groep met een hoge risicoperceptie en een groep met een lage risicoperceptie. De eerste groep schat het risico op waterschaarste en wateroverlast hoog in, en verwacht daarvan persoonlijk een grote impact te ondervinden. De tweede groep schat de kans op risico’s minder hoog in en ziet minder gevaar voor zichzelf. Uit de resultaten blijkt dat vooral hoger opgeleiden, mensen jonger dan 45 jaar en vrouwen een hogere risicoperceptie hebben.

   “Het is een goede zaak dat het waterbewustzijn in Vlaanderen toeneemt. Toch toont de Grote Waterenquête dat de watersector niet op zijn lauweren mag rusten. We moeten onze kennis over duurzaam watergebruik beter toegankelijk maken.”

  Carl Heyrman, algemeen directeur AquaFlanders

  Deelnemers met een hoge risicoperceptie…

  • …  drinken vaker kraanwater.
  • …  gaan thuis bewuster om met water: ze draaien de kraan vaker dicht bij het tandenpoetsen, gebruiken vaker regenwater in de tuin en wassen de auto vaker met emmer en spons.
  • … zijn meer geïnteresseerd in advies over duurzaam watergebruik.
  • … vinden water goedkoper, kostbaarder en onvervangbaarder dan de groep met een lage risicoperceptie.

  De resultaten tonen aan dat wie zich bewust is van de risico’s op waterschaarste en -overlast, eerder actie neemt om water duurzaam te gebruiken. 

  Toch heeft de risicoperceptie weinig invloed op hoe goed mensen weten hoeveel kraanwater ze in hun huishouden gebruiken en hoeveel ze ervoor betalen. In beide groepen zegt bijna de helft hun kraanwaterverbruik niet te kennen en ruim een kwart weet niet hoeveel de drinkwaterrekening bedraagt.

  Bovendien weten beide groepen niet of nauwelijks waar ze terecht kunnen voor advies over duurzaam watergebruik, hoewel de groep met hogere risicoperceptie hierin sterk geïnteresseerd.

  “Water is kostbaar en we delen het allemaal. Het is daarom essentieel dat we er met z’n allen verantwoord mee omspringen. Door inzicht te krijgen in wie zich bewust is van waterrisico's, en wie dat niet is, kunnen we gericht actie nemen om hen met de juiste boodschap te bereiken.”

  Dirk Halet, strategisch coördinator Vlakwa 

  Bewustzijn is eerste stap richting duurzaam watergebruik

   De respondenten met een hogere risicoperceptie hechten meer waarde aan water. Ze vinden het milieu belangrijk en voelen zich moreel verplicht om water duurzaam te gebruiken. Ze vragen zich vaker af waar hun water vandaan komt en gebruiken liever regenwater of gezuiverd grijs water waar dat kan. Tot slot drinken ze ook eerder kraanwater dan flessenwater. Een mogelijke hindernis om nog bewuster om te gaan met water is een beperkte kennis over de eigen waterconsumptie thuis, en een hoge drempel om advies in te winnen over duurzaam watergebruik.

   “Het blijft belangrijk om het bredere waterverhaal en de gevolgen van klimaatverandering te vertellen. Maar we zien dat ook persoonlijke betrokkenheid een grote impact heeft. Inzicht in het ingeschatte risico op wateroverlast en -schaarste blijkt immers een goede hefboom te zijn om water ook duurzamer te gebruiken.”

   Estefanya Vazquez,  onderzoeker communicatiewetenschappen Universiteit Gent 

   Meer info

    Voor meer info of een interview kan u contact opnemen met

    Het onderzoek

     De Grote Waterenquête is een initiatief van Vlakwa in samenwerking met AquaFlanders en Universiteit Gent. De resultaten zijn gebaseerd op de antwoorden van 2.636 respondenten verspreid over heel Vlaanderen. Meer achtergrondinformatie en de volledige cijfers zijn beschikbaar via www.grotewaterenquete.be.    

     Over Vlakwa
     Vlakwa (Vlaams Kenniscentrum Water) is het onafhankelijke aanspreekpunt dat ondernemers, onderzoekers en overheden helpt bij de zoektocht naar duurzame wateroplossingen en de implementatie ervan. Het brengt mensen en ideeën samen om te innoveren voor duurzamer waterbeheer en -beleid. www.vlakwa.be   

     Over AquaFlanders
     AquaFlanders is de federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders. Ze verdedigt de belangen van haar leden en werkt mee aan een gestroomlijnd en modern waterbeheer. AquaFlanders wil Vlaanderen ook informeren en sensibiliseren rond duurzaam watergebruik. www.aquaflanders.be

     Over de onderzoeksgroep binnen Universiteit Gent 
     De onderzoekers maken deel uit van het Centrum voor Journalistieke Studies van de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent. Het onderzoek maakt deel uit van een onderzoeksproject gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijke Ontwikkeling. www.ugent.be


     Lees het laatste nieuws over deze projecten
     Doucht Vlaanderen binnenkort met regenwater

     Doucht Vlaanderen binnenkort met regenwater? Eerste resultaten van de Grote Waterenquête

     29 juni 2022
     Lees het volledige artikel

     grotewaterenquete.be

     Vul de Grote Waterenquête in en win een etentje langs het water in jouw provincie!

     21 maart 2022
     Lees het volledige artikel