WaterProof Challenge banner

Oproep voor innovaties

WavesWaterProof partners Tielt


Samen waterwinst boeken op Tielt-Noord

Er valt veel waterwinst te boeken als we samen slimmer omspringen met waterbronnen. Daarom steekt het project Vlaanderen WaterProof de schop in de grond op drie locaties, waaronder het bedrijventerrein van Tielt-Noord. Daar wil het project waterwinst brengen voor de bedrijven op het terrein en de ruimere omgeving. En niet alleen in Tielt, want de lokale aanpak en oplossingen dienen straks om bedrijventerreinen over heel Vlaanderen waterproof te maken.

De omgeving van Tielt-Noord maken we beter bestand tegen de grillen van het klimaat door water duurzamer te gebruiken, water langer vast te houden, water meer te infiltreren... allemaal op niveau van het ruime bedrijventerrein.

De WaterProof Challenge

De uitdagingen in Vlaanderen WaterProof zijn groot. Om onze ambities waar te maken, nodigen de projectpartners nu bedrijven en kennisinstellingen uit om deel te nemen aan een challenge om innovatieve ideeën en technieken een plaats te geven in de praktijk. De WaterProof Challenge wordt opgevat als een marktconsultatie met drie concrete vragen.

  1. Hoe maken we onze bedrijventerreinen klimaatadaptief?
    Door de hoge verhardingsgraad op bedrijventerreinen wordt regenwater vaak massaal en abrupt afgevoerd. Het gevolg? Enerzijds een hoog risico op overstromingen en dorstige grondwatertafels, anderzijds een broeierige werkomgeving. Welke oplossingen zijn er om onze bedrijventerreinen klimaatadaptief te maken? Hoe verhouden de kosten en baten van die oplossingen zich tot de situatie vandaag?

  2. Welke collectieve waterwinsten kunnen we boeken op het bedrijventerrein?
    Industrieel waterbeheer komt doorgaans op de schouders van een individueel bedrijf. Beschouw je echter het hele bedrijventerrein als je speelveld, gaan er nieuwe deuren open. Maar nieuwe mogelijkheden vragen ook om nieuwe concepten en technieken. Hoe beheer je de watervolumes en de waterkwaliteit op dit niveau? Hoe verhouden de kosten en baten van deze oplossingen zich tot de situatie vandaag?

  3. Hoe bouwen we een decentraal tweede watercircuit uit op een bedrijventerrein?
    Op bedrijventerreinen zijn er vaak al collectieve bekkens die afstromend regenwater opvangen, in de vorm van open stormwaterbuffers. Maar kunnen die buffers ook een waterbron zijn voor de industrie? Dan wordt het water uit een open bufferbekken opgewerkt tot een algemene proceswaterkwaliteit. Zo krijgen de buffers een dubbele functie: water bufferen tegen overstromingen, en water bergen als extra waterbron.

Lees meer over de Challenge en neem deel

Wat - waar - wanneer?

Na eerste selectie nodigen we een aantal deelnemers uit om hun oplossing te pitchen aan de projectjury. De pitches vinden plaats op 21 april (11 tot 16 uur) in Oostende, in het Bluebridge-gebouw in Ostend Science Park. Pitches zijn besloten, met enkel aanwezigheid van de deelnemende partij en de jury. Op basis van die input evalueren we welke oplossingen te implementeren zijn op Tielt-Noord en moet een openbare aanbesteding gestart worden.

Deelnemen

Heb je een antwoord op één (of meerdere) van de vragen? Je kan deelnemen aan de WaterProof Challenge tot en met maandag 28 maart 2022. 1 april maken we de preselectie bekend en krijgen organisaties die geselecteerd zijn voor een pitch een individuele uitnodiging.