In oktober werd de tweede editie van Water Reuse Europe Knowledge Exchange Day georganiseerd. Onderzoeksleiders in waterhergebruik van over het hele Europese continent werden er verwelkomd in een vruchtbare setting om ervaringen uit te wisselen.

Water Reuse Europe Exchange Day ©Water Reuse Europe
Water Reuse Europe Exchange Day ©Water Reuse Europe
 

De Europese Commissie (DG Environment) stak van wal met een keynote over het milieubeleid van de EU. Welk beleid heeft ertoe geleid dat waterhergebruik sterker in de Europese wetgeving werd verankerd?

 • 2007: Communication on water scarcity and droughts in the EU
 • 2012: European blueprint to safeguard Europe’s water resources
 • 2015: Lancering SDG6 (Schoon water en sanitair)
 • 2015: Europese Green Deal
 • 2020: Circular Economy action plan


In 2007 kaartte de EU waterhergebruik voor het eerst aan als potentiële alternatieve waterbron. In 2020 werd het Circular Economy action plan opgesteld, dat aanleiding gaf voor een rits nieuwe verordeningen, waaronder:

Water Reuse regulation (EU) 2020/741

 • Update voorzien tegen 26 juni 2028 waarbij de parameters voor hergebruik, de risico-evaluatie en de scope van toepassingen zal worden geëvalueerd.
   

Urban Waste Water Treatment Directive (UWWT)

 • Voorstel Commissie: energie-audits + neutraliteit bereiken, de broeikasgasuitstoot verminderen met 46% tegen 2040; verontreiniging aan de bron opsporen en verminderen om de slibkwaliteit te verbeteren; incentives geven voor beter slibbeheer en waterhergebruik; fosfor terugwinnen; een mandaat toekennen aan de commissie om minimale hergebruikspercentages voor fosfor en stikstof uit slib te bepalen.
  Meer weten? Lees het persbericht.

Industrial Emissions Directive (IED)

 • Voorstel Commissie: efficiënter hulpbronnen gebruiken (inclusief waterhergebruik) met de optie om efficiëntielevels in te stellen voor water, die 1) bindend zijn of 2) als benchmarks gebruikt worden in het Environmental Management System (systeem dat bv. milieurisico's helpt in te dijken en wetgeving na te leven).
   

Deze laatste 2 Directives zitten in de eindsprint.

Daarna werden negen projecten voorgesteld vanuit verschillende subsidieprogramma’s (H2020, Life, Interreg, nationaal en privaat gefinancierd). Kernthema’s waren de kosten-baten van waterhergebruik in verhouding met energieverbruik en samenwerking. Ook het belang van publieke perceptie van hergebruik en wat in de pijplijn zit binnen Water Reuse Europe werden voorgesteld.

Samenwerken verzet bergen

Samenwerken, samenwerken, samenwerken… er was één duidelijke rode draad: zoek en benut koppelkansen.

 Twee korte take-aways:

 1. De Europese Commissie vuurt samenwerking aan via het CIRSEAU-clusterinitiatief. De cluster bestaat uit vijf zusterprojecten binnen subsidiekader Horizon 2020 uit de call ‘Building a water-smart economy and society’. De projecten bundelen hun leerlessen en leren van elkaar om onderbouwder een aanpak uit te stippelen voor een waterslimme economie en maatschappij.

 2. Onze noorderburen werken inspirerend samen in de case ‘Nieuw-Prinsenland’. Kristalsuikerproducent Suikerunie levert er gezuiverd industrieel afvalwater voor de horticultuur. Het water wordt gebufferd via ondergrondse opslag (ASR). Binnen het project Ultimate wordt daar de circulaire keten verder gesloten voor water. Ook natrium en nutriënten worden er teruggewonnen via elektrodialyse. Het project onderzoekt ook hoe het warmte kan terugwinnen en ondergronds opslaan.
  Hergebruikschema van de case Nieuw-Prinsenland om water, warmte en grondstoffen te recupereren. ©Ultimate
  Hergebruikschema van de case Nieuw-Prinsenland om water, warmte en grondstoffen te recupereren. ©Ultimate

Hoe staan burgers tegenover hergebruik?

Heather Smith, senior lector water governance aan de Universiteit van Cranfield (UK) lichtte de publieke perceptie toe van waterhergebruik in functie van drinkwaterproductie. De key findings uit haar bevraging en interviews:

 • Woordgebruik is enorm belangrijk: gebruik liever een neutraal label dat geen directe relatie heeft met je bronwater. ‘Advanced water purification’ is dus een betere keuze dan ‘Toilet-to-tap’.
 • De mate van acceptatie van direct tegenover indirect drinkwaterhergebruik was even hoog (+- 75%). Dit wijst in dezelfde richting van de bevindingen uit de Grote Waterenquête in Vlaanderen (2020), waaruit blijkt dat het voor 76% van de respondenten niet uitmaakt wat de bron is van hun kraanwater.
 • Diagrammen en een eenvoudige uitleg laten mensen voeling krijgen met het onderwerp.
 • Burgers associëren technologie en regelgeving met veiligheid. Is een praktijk technologisch onderbouwd en opgenomen in de wetgeving, dan heerst er veel vertrouwen.
 • Meningen uit de eigen sociale omgeving hebben een grote invloed.
 • Respondenten staan meer open voor waterhergebruik wanneer het niet op zichzelf, maar in een bredere context van uitdagingen en plannen staat, bijvoorbeeld in het kader van de klimaatuitdaging.

De plannen van Water Reuse Europe

De industriegedreven vereniging voor de Europese waterhergebruiksector zit niet stil. Wil je op de hoogte blijven van de laatste innovaties in waterhergebruik?

 • Kom op 24 en 25 september naar Frankrijk, Les Sables-D’Olonne voor de derde ‘Conference and Exhibition on Innovation in Water Reuse’.
 • Maak je organisatie lid van Water Reuse Europe. Dat geeft toegang tot een database van reuse schemes, projecten rond waterhergebruik, papers, documentatie en presentaties, webinars…

De toekomst zit natuurlijk ook in nieuwe innovaties en organisaties. Dat begrijpt ook Water Reuse Europe en rijkt daarom de Water Reuse Europe Innovation Prize uit. De winnaar van deze editie was The Catalan Water Agency voor hun indirect drinkwaterhergebruik schema in de Llobregat rivier in Barcelona, Spanje.

Catalan Water Agency neemt de Water Reuse Europe Prize in ontvangst.
Catalan Water Agency neemt de Water Reuse Europe Prize in ontvangst. ©Water Reuse Europe
 

Last but not least stelde de voorzitter van Water Reuse Europe dat we ambitieus mogen zijn. Er kan nog zes keer meer water behandeld worden voor hergebruik dan vandaag het geval is. Het volume van hergebruikt water in Europa is sinds 1990 gestegen van 1 miljoen m³/dag naar 10 miljoen m³/dag , maar er valt nog winst te boeken!