In het kader van het Partnership Water4All lanceerden 34 financieringsagentschappen, waaronder VLAIO en FWO, op 1 september een internationale call gericht op het beter beheer van onze watervoorraden. Daarnaast opent Interreg Noordwest-Europa op 14 november 2022 haar tweede oproep.

Projectoproep partnerschap Water4All

Water4all

Het Onderzoeks- en Innovatie Partnership Water4all (Water Security for the Planet) wordt ondersteund binnen het Horizon Europe onderzoeksprogramma, het belangrijkste financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie.  Het partnerschap brengt de Europese Commissie en particuliere en/of publieke partners samen om enkele van Europa's urgentste uitdagingen aan te pakken met gecoördineerde onderzoeks- en innovatie-initiatieven.

Het partnership voorziet onder meer een samenwerking van subsidie-agentschappen om jaarlijkse projectoproepen te organiseren. De Europese Commissie voorziet daarbij aanvullende financiering om meer projecten te kunnen goedkeuren.

De huidige oproep

  • Onderwerp: ‘Beheer van watervoorraden met het oog op een grotere veerkracht en een betere aanpassing aan en matiging van extreme hydroklimatologische gebeurtenissen’
  • Budget: 30 miljoen euro
  • Procedure: 2-stage proposal (first stage: 31 oktober 2022; second stage proposal: 20 maart 2023)
  • Start projecten: voorzien in najaar 2023
  • Contactpersoon Vlaanderen: Kathleen Goris - VLAIO

Meer details over de call kan je hier vinden.

Interreg Noordwest-Europa

Interreg_North_West_Europa

 

 

 

 

Het Interreg-programma Noordwest-Europa opent op maandag 14 november 2022 zijn tweede oproep. 

  • Onderwerp: Alle programmadoelstellingen met onder andere ‘Slimme klimaatbestendigheid voor NWE-gebieden’ (natuur en biodiversiteit, klimaatadaptatie)
  • Doelgroep: 6 EU-landen (België, Nederland, Luxemburg, Ierland, Frankrijk, Duitsland) en Zwitserland (zonder EU-financiering)
  • Maximaal 60% financiering per project
  • Procedure: 2-stage proposal
  • Contactpersoon Vlaanderen: Matthias Verhegge – VLAIO

Een overzicht van alle open steunkaders vind je hier.