Water2me banner

Water betekent iets anders voor iedereen. Dit gesprek gaat over wat water betekent voor jou. Hoe belangrijk is het voor je huishouden en gezin, je levendigheid, je cultuur, je welzijn, je directe omgeving?

Water waarderen

WereldwaterdagIn de aanloop naar Wereldwaterdag organiseert de VN een campagne op sociale media met de hashtag #water2me. De campagne wil een gesprek op gang brengen over hoe mensen water waarderen en over al de functies die het kan vervullen. 

Het doel is om een omvattender beeld te krijgen van wat water betekent in verschillende contexten en culturen. Het narratief krijgt vorm in een collage aan ervaringen, ideeën en verhalen over de waarde van water.
 

Hoe neem je deel?

 • Vertel wat water betekent voor jou
 • Deel je ideeën op sociale media
 • Tag je post over de waarde van water met #Water2me en #WorldWaterDay
 • Jouw stem geeft mee vorm aan de Wereldwaterdag 2021 campagne en informeert een document over wat water betekent voor mensen van overal.

Hier vind je voorbeelden en visuals om je posts vorm te geven   

 

5 perspectieven op water waarderen

 1. Waterbronnen waarderen
  Water komt voort uit ecosystemen. En al het water dat we gebruiken, komt uiteindelijk opnieuw in de omgeving terecht, samen met verontreinigde deeltjes. De watercyclus is de belangrijkste dienst van het ecosysteem. We moeten meer waarde hechten aan de bescherming van ons milieu om een kwaliteitsvolle watervoorraad op te bouwen en bestand te zijn tegen schokken zoals wateroverlast en droogte.
 2. Waterinfrastructuur waarderen
  Waterinfrastructuur slaat water op en brengt het waar het nodig is. Bovendien helpt het water zuiveren en terugkeren naar de natuur. Waar infrastructuur het laat afweten, wordt socio-economische ontwikkeling ondermijnd en worden ecosystemen bedreigd. Waterinfrastructuur wordt typisch te weinig naar waarde geschat of de (in het bijzonder de sociale en ecologische) kost wordt niet in rekening genomen.
 3. Waterdiensten waarderen
  De rol van water in huishoudens, onderwijs, gezondheidszorg en op werkplekken is cruciaal. WASH-diensten (water, sanitair en hygiëne) zijn ook waardevol voor een betere gezondheid, niet in het minste tijdens de huidige coronacrisis. WASH-diensten worden vaak gesubsidieerd: dat bevoordeelt eerder mensen met al toegang tot water , dan dat het de situatie voor arme en onderbediende groepen verbetert.
 4. Water voor productie en socio-economische activiteit waarderen
  Landbouw is de grootste vraag voor zoetwaterbronnen wereldwijd en zet enorme druk op het milieu. Hoewel water fundamenteel is voor voedselveiligheid, is het vaak minder belangrijk vanuit economisch standpunt. De bredere voordelen – betere voeding, bron van inkomsten, aanpassen aan klimaatveranderin en migratie verminderen – worden vaak niet meegenomen in de kost van water. In de energiesector kunnen waterdreigingen zoals schaarste, overlast en klimaatverandering kosten de hoogte injagen en toeleveringsketens verstoren.
 5. Water als deel van sociaal en cultureel leven waarderen
  Water kan ons verbinden met creatie, geloof en gemeenschap. En water in natuurlijke omgeving kan rust brengen. Water is eigen aan elke cultuur, maar de waarde die we hechten aan de functies ervan zijn moeilijk onder woorden te brengen: water overstijgt zijn praktische functies. Voor beter waterbeheer moeten we een diverse groep stakeholders betrekken.

Over Wereldwaterdag

Wereldwaterdag vraagt aandacht voor de 2,2 miljard mensen die geen toegang hebben tot veilig water. Doel van Wereldwaterdag is om Sustainable Development Goal (SDG) 6 te steunen: water en sanitaire voorzieningen voor iedereen tegen 2030.

Elk jaar verschuift de focus naar een ander thema; deze keer is het thema water waarderen.  Op 22 maart geven de Verenigde Naties hun World Water Development Report uit over het thema van de campagne, met beleidsadvies voor beslissers.