Op vrijdag 29 september vierden we samen met tientallen meters en peters de geboorte van Oona, een dynamische leeragenda met oog voor de vragen van morgen. Op een prachtige locatie langs de Antwerpse Schelde richtten we de schijnwerpers op Oona en waar de leeragenda voor staat.

Een dynamische namiddag

Moderator Marjolein Vanoppen was de stuurvrouw van de dag en leidde ons moeiteloos doorheen het namiddagprogramma. Bart Naeyaert benadrukte het belang van een breed gedragen visie op water zodat Vlaanderen op veerkrachtige wijze kan omgaan met de wateruitdagingen waar we voor staan. Hij formuleerde op die manier meteen ook een antwoord op de vraag waarom er een innovatieagenda voor bedrijven nodig is. Vlakwa’s strategisch coördinator Dirk Halet sloot naadloos aan en loodste ons vervolgens door het doel en de aanpak van Oona.

Bart Naeyaert en Dirk Halet


Na een snelle poll bij het publiek over de verschillende thema’s die aan bod komen in de leeragenda gaven we het woord aan vier heel diverse profielen: Inge Neven (CEO - VITO), Ivan Pelgrims (Afgevaardigd Bestuurder - Evonik Antwerpen), Willy Verstraete (Voorzitter - FWO), en Marjolein Weemaes (Directeur Innovatie - Aquafin). Een van de belangrijkste zaken die uit het panelgesprek naar voren kwam, was dat water een unieke en complexe uitdaging vormt omdat er zo veel verschillende stakeholders zijn. Daaruit volgt de nood aan een systemische aanpak die voortvloeit uit intense samenwerking tussen die vele profielen. Bovendien hebben we behoefte aan een strategische langetermijnvisie, terwijl we vandaag helaas vaak te maken krijgen met kortetermijnbeslissingen. Tot slot merkte het panel ook op dat het soms even pijn moet doen voor we actie ondernemen. Oona kan die pijn verzachten en ons in de goede richting duwen.

Panelgesprek en Charlotte

 

Voordat de aanwezigen werden uitgenodigd tot de babyborrel, sprak waterinnovator Charlotte Boeckaert een wenswoord uit voor Oona. Ze benadrukte dat Oona’s pad allicht af en toe wat hobbelig zal zijn, maar dat er altijd zijwegen bestaan naar een nieuwe oplossing. Én dat ze het alvast getroffen heeft met zoveel meters en peters, die graag samen op de foto gingen.

Maar wie of wat is Oona nu eigenlijk?

Het ogenschijnlijk kleine boekje is het resultaat van het harde werk van vele mensen en het eerste tastbare resultaat van een intense wisselwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Er werd over de inhoud gedacht, gebrainstormd, en gediscussieerd. Dat alles met één duidelijk doel voor ogen: economische veerkracht creëren binnen een duurzaam waterbeheer. 

Oona stelt strategische, innovatieve oplossingen voor die moeten voldoen aan een aantal leidende principes die niet op zichzelf staan, maar in relatie tot elkaar. Net zoals wij allen.

Samenwerking tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en de brede maatschappij is dan ook van essentieel belang om doelgericht te werken aan een duurzame toekomst. Een toekomst waarin water een centrale rol speelt en we samen die broodnodige economische veerkracht opbouwen.

Water always finds a way. So do we!

Bekijk hier enkele sfeerbeelden

Lees hier alles over Oona

 

Oona's meters en peters