Zes demonstratieprojecten 

De focus van FRESH4Cs ligt op het gebruik van waterbronnen die vandaag traditioneel naar de zee afvloeien. Het gaat daarbij om zowel de (zoet)wateroverschotten uit seizoenen waarin er een wateroverschot is, als behandeld huishoudelijk en industrieel afvalwater. Die mogelijkheden worden op zes verschillende locaties in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk onderzocht en gedemonstreerd, met aandacht voor volgende oplossingen: 

 • ondergrondse wateropslag met actieve of passieve infiltratie (BE, NL, VK)
 • geavanceerd water management met buffering en watertransfer (VK)
 • het gebruik van nature based solutions om verdere behandeling van gezuiverd afvalwater mogelijk te maken,     met oog op hergebruik (BE)
 • de behandeling van industrieel afvalwater om ondergronds en bovengronds te bufferen, zodat het seizoenaal     kan ingezet worden in de landbouw (NL) 

 

Roadmap naar implementatie 

Om de bredere implementatie van deze oplossingen mogelijk te maken en te ondersteunen, voorziet het project tevens in een niet-technologisch luik. Er wordt een roadmap opgesteld waarin zowel de technologische als de niet-technologische drempels en kansen worden opgenomen. 

 

Onze bijdrage

Het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO) en het project FRESH4Cs delen een gelijkaardige missie, met name het streven naar een robuust watersysteem. Binnen het project neemt Vlakwa/VITO dan ook een belangrijke rol op als projectlead, verantwoordelijke voor communicatie en disseminatie. Vlakwa is ook mede-verantwoordelijke voor de niet-technologische roadmap, waarbinnen we met de diverse Vlaamse (en andere) stakeholders kijken welke barrières en opportuniteiten er zijn om alternatieve waterbronnen meer aan te spreken.

 

Partners

 • Vlakwa/VITO (Kortrijk, BE)
 • Suffolk County Council (Suffolk, VK)
 • HZ University of Applied Sciences (Vlissingen, NL)
 • IWVA (Veurne, BE)
 • VLM (Brussel, BE)
 • Felixstowe Hydrocycle (Suffolk, VK)
 • University of East Anglia (Norwich, VK)
 • Dow Benelux bv (Terneuzen, NL)
 • Van Wallenburg bv (Kapelle, NL)
 • Environment Agency (Bristol, VK)
 • Meijer bv (Lamb Weston Meijer; Kruiningen, NL)
 

 

 

 

Meer weten over dit project?