De klassieke waterbronnen in de 2seas regio staan onder druk, niet het minst in de kustgebieden, waar de verzilting van oppervlaktewater het probleem enkel maar erger maakt. Anderzijds worden er in diezelfde kunstvlaktes tijdens de winter grote hoeveelheden water naar de zee afgevloeid. Om een efficiënt beheer van de aanwezige waterreserves in deze gebieden mogelijk te maken en gebruikers gedurende het hele jaar op een duurzame manier te voorzien van water, richt het Interreg 2seas project FRESH4Cs zich dan ook tot het demonstreren van alternatieve zoetwaterbronnen. 

Hoe voorziet FRESH4Cs duurzame alternatieve waterbronnen voor onze kustregios?

Zes demonstratieprojecten 

De focus van FRESH4Cs ligt op het gebruik van waterbronnen die vandaag traditioneel naar de zee afvloeien. Het gaat daarbij om zowel de (zoet)wateroverschotten uit seizoenen waarin er een wateroverschot is, als behandeld huishoudelijk en industrieel afvalwater. Die mogelijkheden worden op zes verschillende locaties in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk onderzocht en gedemonstreerd, met aandacht voor volgende oplossingen: 

 • ondergrondse wateropslag met actieve of passieve infiltratie (BE, NL, VK)
 • geavanceerd water management met buffering en watertransfer (VK)
 • het gebruik van een wilgenveld om verdere behandeling van gezuiverd afvalwater mogelijk te maken,  met oog op hergebruik (BE)
 • de behandeling van industrieel afvalwater om ondergronds en bovengronds te bufferen, zodat het seizoenaal kan ingezet worden in de landbouw (NL) 

Roadmap naar implementatie 

Om de bredere implementatie van deze oplossingen mogelijk te maken en te ondersteunen, voorziet het project tevens in een niet-technologisch luik. Er wordt een roadmap opgesteld waarin zowel de technologische als de niet-technologische drempels en kansen worden opgenomen. 

Onze bijdrage

Het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO) en het project FRESH4Cs delen een gelijkaardige missie, met name het streven naar een robuust watersysteem. Binnen het project neemt Vlakwa/VITO dan ook een belangrijke rol op als projectlead, verantwoordelijke voor communicatie en disseminatie. Vlakwa is ook medeverantwoordelijk voor de niet-technologische roadmap, waarbinnen we met de diverse Vlaamse (en andere) stakeholders kijken welke barrières en opportuniteiten er zijn om alternatieve waterbronnen meer aan te spreken.

Partners

 • Vlakwa/VITO (Kortrijk, BE)
 • Suffolk County Council (Suffolk, VK)
 • HZ University of Applied Sciences (Vlissingen, NL)
 • IWVA (Veurne, BE)
 • VLM (Brussel, BE)
 • Felixstowe Hydrocycle (Suffolk, VK)
 • University of East Anglia (Norwich, VK)
 • Dow Benelux bv (Terneuzen, NL)
 • Environment Agency (Bristol, VK)
 • Meijer bv (Lamb Weston Meijer; Kruiningen, NL)

Lees het laatste nieuws over FRESH4CS

12 mrt 2023
09:30h - 13:00h

Werfwandeling en inhuldiging watermolen Kwetshage


FRESH4Cs closing conference

Kustregio’s voorzien succesvol duurzame waterbronnen via 3 innovaties

8 februari 2023
Lees het volledige artikel

Waterloop landbouw

Veelbelovende demo voor kreekruginfiltratie als ondergrondse wateropslag

11 januari 2023
Lees het volledige artikel

23 nov 2022

Studiedag kansen voor kreekruginfiltratie in de Braakman regio

Vlakwa evenement
Communicatie centrum De Boerderij, 4542 NM Hoek, havennummer 485

3 feb 2023

FRESH4Cs closing conference

Vlakwa evenement

29 - 30 sep 2022

Interreg 2 Seas Annual Event

Fokker terminal, Den Haag

7 okt 2022
09:30h - 16:30h

Studiedag natuurlijke zuivering

Vlakwa evenement
Witte burg, Koksijde

FRESH4Cs pipeline network

Leidingnetwerk en MAR voorzien water voor irrigatie in Britse Suffolk

4 juli 2022
Lees het volledige artikel

FRESH4Cs project resultaten Koksijde Aquaduin

Meer zoet water voor de Vlaamse, Nederlandse en Britse kust

28 maart 2022
Lees het volledige artikel

30 mrt 2022
18:30h - 21:00h

Ondergrondse opslag, een regionale zoetwatervoorziening?


FRESH4Cs 3 demonstrated technologies

Animatie: Zo voorziet project FRESH4Cs alternatieve zoetwaterbronnen voor onze kustgebieden

30 juni 2021
Lees het volledige artikel

Oppervlaktewater is met 80 duidelijk de meest populaire bron om uit te beregenen bij respondenten Enkele respondenten gebruiken water uit eigen winning ondiep, regenwater, water uit eigen wateropvangsysteem, foliebassin of veedrinkpoel

Wat zijn de waterbehoeftes en -verwachtingen van landbouwers in de Oudlandpolder?

26 mei 2021
Lees het volledige artikel

Waterloop

FRESH4Cs-project komt op dreef

28 januari 2021
Lees het volledige artikel

Waterloop

Alternatieve waterbronnen in tijden van droogte

8 juli 2020
Lees het volledige artikel

Fresh4cs conferentie geeft inzicht in uitdagingen en oplossingen voor zoetwatervoorziening kustgebieden

FRESH4Cs conferentie geeft inzicht in uitdagingen en oplossingen voor zoetwatervoorziening kustgebieden

10 oktober 2019
Lees het volledige artikel

INterreg Fresh4Cs

Start Europees project FRESH4Cs: alternatieve waterbronnen voor kustgebieden

4 april 2019
Lees het volledige artikel
Meer weten over dit project?