Overleg en kennisuitwisseling zijn twee belangrijke doelstellingen van VLARIO. Dit najaar zetten ze opnieuw in op kennisoverdracht via provinciale contactdagen.

De doelgroep is divers: gemeentebesturen, rioolbeheerders, studiebureaus, aannemers, etc. om hen te informeren over de recentste ontwikkelingen in het hemelwater- en afvalwaterbeheer. 

Er werd een boeiend programma samengesteld en na afloop is er ruimte om te netwerken met collega’s van andere steden en gemeenten. 

De contactdagen vinden in 2023 plaats op:

  • 16 november in Brugge (West-Vlaanderen)
  • 22 november in Diepenbeek (Limburg)
  • 23 november in Kruisem (Oost-Vlaanderen)
  • 28 november in Zemst (Vlaams-Brabant)
  • 30 november in Wommelgem (Antwerpen)

 

Programma:

13u00:

Ontvangst en aanmelding

13u20:

Openingswoord

13u30:

Subsidie voor gemeentelijke rioleringen – hoe ziet de regeling en oproep 2024 eruit en hoe ga ik aan de slag met de reductiedoelstellingen?

Door afgevaardigde van VMM 

13u50: 

Inspiratie voor de omgevingsanalyse bij het gemeentelijk meerjarenplan

Door Christophe Claeys, VVSG

14u10:

Creatieve oplossingen voor infiltratie van hemelwater conform de nieuwe GSV Hemelwater

Door afgevaardigde Werkgroep Studiebureaus 

14u30:

De handhaving voor de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater: wat zijn de mogelijkheden en hoe ga ik hiermee aan de slag?

Door Tom Swerts, GD+A Advocaten 

14u45:

Asset management in de praktijk: We hebben een toestandskaart, en nu?

Door afgevaardigde van de Werkgroep Asset management 

15u00:

Pauze

 

15u30:

Uitvoeringscertificatie verplicht vanaf 1 januari 2024: wat betekent dit concreet?

Door afgevaardigde van Werkgroep Rioolbeheerders 

15u45:

Uitdagingen voor het uitvoeren van een bemaling

Door Griet Goossens, Coock-project Grondwaterbeheersing bij bouwprojecten 

16u10:

Nieuwe projectflow in de praktijk

Door afgevaardigde van Aquafin 

16u25:

Vragenronde en aansluitend netwerkmoment

 

Meer info en inschrijven   

Andere interessante evenementen

6 jun 2024
09:00h - 17:15h

Slotconferentie Living Lab Vlaanderen van het B-WaterSmart project

Congrescentrum Lamot, Mechelen
10 jun 2024
13:00h - 20:00h

TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2024

Theater De Flint, Amersfoort