Donderdag 16 september om 14:00 uur wordt het startschot gegeven voor een digitale Vlaams-Nederlandse matchmaking op het gebied van watertechnologie. In navolging van dit webinar is er tot en met 29 september de mogelijkheid om digitaal te spreken met geschikte partijen uit het buurland. Interesse in samenwerkingspartners in de Nederlandse of Belgische watertechnologiesector? Dan is dit iets voor jou!

De matchmaking focust op de thema's koelwaterbehandeling, verwijdering van microverontreinigingen en hergebruik van industrieel afvalwater en concentraatbehandeling (brine treatment).

Vlaams-Nederlands matchmaking watertechnologie

Webinar

Het webinar is de inleiding voor de digitale matchmaking. Allereerst stellen de twee watertechnologieclusters uit Nederland (Water Alliance) en België (watercircle.be) zich voor, waarna een algemeen overzicht gepresenteerd wordt van de meest relevante watervraagstukken in beide landen. Drie thema's worden tijdens het webinar in meer detail behandeld:

  • Koelwaterbehandeling
  • Verwijdering van microverontreinigingen en hergebruik van industrieel afvalwater
  • Concentraatbehandeling (brine treatment) en ZLD

Daarnaast komen zes innovatieve bedrijven aan het woord die kort hun technologie en casus op bovengenoemde thema's pitchen.

Meer gedetailleerde info vind je hier.

Matchmaking

Het matchmaking platform gaat open zodra de webinar is afgelopen en blijft actief tot 29 september. In deze periode kunt u heel snel en eenvoudig potentiële (samenwerkings)partners spreken via dit digitale platform. Op de pagina 'Hoe werkt het?' wordt de werking van dit platform uitgelegd. 

Voor wie?

Het webinar en de digitale matchmaking is interessant voor partijen uit de gehele Nederlandse en Belgische watersector die geïnteresseerd zijn in samenwerking met het buurland, met name op de thema's: koelwaterbehandeling, verwijdering van microverontreinigingen en hergebruik van industrieel afvalwater en concentraatbehandeling (brine treatment) en ZLD. Dit kunnen o.a. bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden zijn. Daarnaast is dit ook interessant voor partijen uit andere sectoren (chemie, landbouw, energie, agrofood, zorg, etc.) waar water een belangrijk onderdeel van het proces is en waar watervraagstukken zijn.   

 

Dit event wordt georganiseerd door Water Alliance en watercircle.be, in samenwerking met het Enterprise Europe Network.

Deelname aan dit event en de matchmaking is kosteloos. Echter, registratie is verplicht.

Andere interessante evenementen

16 - 28 sep 2021
13:00h - 17:00h

Inspiratiereeks 'Wat met Water?'

21 sep 2021
08:30h - 17:00h

VLARIO-dag 2021

Antwerp Expo,
22 sep 2021
14:00h - 17:00h

SMART AQUAPONICS praktijkbezoek

Kruisem, Oost-Vlaanderen,