Image
Green deal farmaceutische stoffen
Waarom een Green Deal Duurzame Zorg?

Het gaat in een Green Deal om het samen aanpakken van knelpunten (juridisch, draagvlak, innovatie, financieel, …). In een Green Deal Duurzame zorg willen we dezelfde veerkracht en de innovativiteit die de deze sector in de COVID 19 crisis heeft getoond en nog toont, aanwenden om enkel andere urgente maatschappelijke uitdagingen waarvoor de zorgsector staat, samen aan te pakken. De COVID 19 crisis demonstreert pijnlijk hoe fragiel onze samenleving is en hoe sterk de wederzijdse afhankelijkheden zijn tussen het gezondheidssysteem en andere systemen binnen onze economie&maatschappij.

Wetende dat de klimaatcrisis een gigantische impact op de gezondheid en de leefomgeving heeft, zullen we via een Green Deal Duurzame Zorg samen met de zorgsector (in al zijn geledingen) een platform opzetten om samen duurzame evidence based acties en oplossingen te creëren en te zoeken voor oa. deze klimaatimpact. Maar ook andere problemen (zoals deze op basis van een bevraging door de VMx naar boven kwamen) komen aan bod: de noodzaak van een gezonde leef- en verblijfsomgeving; (afval)water en medicijnen; afval en circulariteit van zorgmaterialen. Alles om samen onze Vlaamse zorgsector duurzamer en weerbaarder te maken.

De infosessie

Departement Omgeving organiseert een gratis online infomoment over de opmaak en opportuniteiten van de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg op 17 november tusssen 10 en 12 uur. 

Een van de vier pijlers die aan bod komt, is medicijnen in (afval)water. Onze strategisch coördinator Dirk Halet situeert de problematiek, geeft duiding bij de Vlaamse situatie en haalt mogelijke systemische oplossingen aan voor een gezondere keten.

Meer info en inschrijven.

Meer weten over green deals?

Andere interessante evenementen

4 dec 2020
14:00h - 16:00h

Webinar "Thirst for Power" van Michael E. Webber

,
7 dec 2020
09:00h - 12:00h

Masterclass water

Fedustria, Sint-Denijs-Westrem
7 dec 2020
13:00h - 00:00h

Studienamiddag waterproblematiek in de Vlaamse textielindustrie

Fedustria, Sint-Denijs-Westrem