waterdag2021 centexbel

 

Het jaarlijks trefpunt van de Vlaamse textielbedrijven, de wetenschap en de overheid rond het waterbeleid in Vlaanderen, met getuigenissen uit de industrie en wetenschappelijke onderzoeksresultaten, wordt dit jaar opnieuw voorafgegaan door een boeiende masterclass.

In de voormiddag vindt voor de tweede keer de Masterclass WATER plaats, met aandacht voor de droogteproblematiek, de waterbarometer tool van het project Smartwater Use, reststromen, Zero Discharge Hazardous substances (ZDHC) and Zero Discharge Liquid (ZLD) en voor een innoverende waterbehandelingstechniek.

De studienamiddag WATER staat dit jaar in het teken van de herziening van de BREF Textiel. Een aantal nieuwe uitdagingen worden toegelicht zoals de deelstroombehandeling van afvalwater, verstrengde verplichtingen met betrekking tot luchtemissies en een verplicht chemisch management systeem. 

Nadat we de BAT-conclusies toelichten, illustreren we mogelijke oplossingen via inspirerende cases.

Naar het volledige programma & inschrijven

Andere interessante evenementen

1 feb 2022
09:00h - 12:00h

Aan de slag met opensourceplatform Arduino: Theorie

1 feb 2022
09:30h - 12:15h

Symposium ecosysteemdiensten

24 feb 2022

Water: Reduce & Reuse