In april barst Design Fest Gent los, een nieuw tweejaarlijks tiendaags festival dat ruimte biedt aan ontwerpers om grensverleggende ideeën te presenteren. Met een focus op duurzaamheid in al haar facetten wil Design Fest de bezoekers en bewoners van Gent niet alleen inspireren, maar ook uitdagen en aanzetten tot dialoog. 

Design Fest Gent toont wat design kan (en ja, ook moet) zijn: onderzoekend, experimenteel en activistisch. Het festival stimuleert creativiteit en wordt een matchmaker voor nieuwe samenwerkingen tussen ontwerpers, kennisinstellingen, organisaties en de industrie. De handen worden in elkaar geslagen, want design is zoveel meer dan het maken van objecten. Bovendien wil Design Fest niet enkel presenteren, maar ook inzetten op creatie, beleving, ontmoeting, stimulering en verwondering.

Design Fest Gent Vlaggen

Water op het Design Fest Gent

Het water staat ons aan de lippen. Waterschool M4H+, het project gestuurd door Studio Makkink & Bey, laat in een indrukwekkende installatie het werk van meer dan 30 ontwerpers, architecten en kunstenaars samenvloeien. Ze onderzoeken materialen die kunnen dienen als (bouw)materialen en/of voedsel, terwijl ze een verantwoorde relatie hebben met watergebruik. 

In opdracht van de IABR (Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam) startte het onderzoek met de vraag hoe de nieuwe woon- en werkomgeving in het Rotterdamse Merwe-Vierhavengebied (M4H+) er kan uitzien. Met de aanwezige ruwe materialen en grondstoffen worden duurzame bouwalternatieven gezocht. Op die manier brengt Waterschool M4H+ in kaart hoe ze leefomgevingen creëren waar verschillende biotopen met elkaar in interactie gaan.

Waterschool M4H+ profileert zich als een tijdelijk kenniscentrum en denkt het na over hoe water een grotere rol kan spelen in het onderwijs. Zo zetten ze samenwerkingen op poten om kunstenaars en ontwerpers te integreren in de curricula. Het doel: ons confronteren met alternatieve en onconventionele benaderingen van problemen. 

Waterschool M4H+ onderzoekt hoe een reeks hulpbronnen bijdragen tot een circulaire leefomgeving. Insecten, eendenkroos, zeewier, hout en fungi zijn de vijf onconventionele bronnen die in de spotlights staan en het toekomstige (samen)leven kunnen vormgeven. Met het gestroomlijnde amalgaam aan projecten zinspeelt Studio Makkink & Bey op een toekomst waarin kunst en design meer deel gaan uitmaken van het onderwijs en, bij uitbreiding, de samenleving. Je wordt hartelijk uitgenodigd om mee te duiken, zwemmen en spartelen in de wondere wereld van Waterschool.

Waterdag op 25 april

Naast de expositie, biedt het Design Fest Gent op 25 april ook een avondprogramma aan met lezingen en sessies rond water. Dit programma start om 17 uur.  

Meer info over het programma

Andere interessante evenementen

11 - 15 mrt 2025

Aquatech Amsterdam 2025

RAI Amsterdam, Amsterdam