Op 21 juni ondertekenden 12 partners het riviercontract van de Heulebeek. Een handtekening die een eindpunt betekent maar vooral ook een vertrekpunt. Het is het eindpunt van een participatietraject met waterbeheerders, overheden, middenveldorganisaties, inwoners en andere partners om samen te bepalen hoe we rond de Heulebeek de uitdagingen rond wateroverlast, waterschaarste, waterkwaliteit, waterbeleving kunnen aanpakken. Nu wordt de stap gezet naar de praktijk door alle partners die de weerhouden voorstellen effectief zullen omzetten. Ook Vlakwa zet graag zijn schouders onder het riviercontract.

Riviercontract Heulebeek
De partners ondertekenen het riviercontract Heulebeek als verbintenis om het actieprogramma in de praktijk om te zetten.
 

Aanleiding

De vallei van de Heulebeek is van oudsher kwetsbaar voor overstromingen. Met dijken en wachtbekkens konden waterbeheerders het risico op wateroverlast decennialang inperken. Tot de klimaatverandering de spelregels herschreef, met periodes van langdurige droogte en extreme neerslag. Zo’n tien jaar geleden begon het besef te groeien dat de dijken nooit hoog genoeg zullen zijn. Om de vallei van de Heulebeek efficiënt te beschermen tegen wateroverlast én watertekorten, moet iedereen in de streek zijn duit in het zakje doen: waterbeheerders, lokale besturen, inwoners…

Participatietraject

Tijdens het participatietraject gingen alle partners twee jaar met elkaar in debat. Welke maatregelen zijn nuttig? Welke ingrepen zijn (on)haalbaar? Op 12 juni ondertekenden 12 partners het riviercontract van de Heulebeek. Daarmee engageren ze zich tot de uitwerking en uitvoering van  acties verspreid over Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke.

Actieplan

Het actieprogramma omvat 26 acties (en nog veel meer deelacties), verspreid over 4 thema’s: wateroverlast, watertekort, waterkwaliteit en waterbeleving. Een greep uit de acties:

 • Structuurherstel/hermeandering, met een positieve impact op
  1. Ruimte voor water,
  2. Grondwaterpeilen en watervoorzieining voor de omliggende landbouw
  3. Zelfreinigend vermogen waardoor de diffuse lozingen van stikstof en fosfor minder sterk zullen moeten afnemen om de doelstelling van de Europese kaderrichtlijn Water te halen
 • Effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties hergebruiken voor de landbouw via een leidingnetwerk
 • Landschapsdepressies (verzonken stukken in het landschap) inzetten om neerslagoverschot langer vast te houden en te laten infiltreren
 • Regionale onthardingsstrategieën implementeren
 • Bedrijventerreinen toekomstproof maken: case bedrijventerrein Kortrijk-Noord met o.a.  gezamenlijke wateraudit op het niveau van het bedrijventerrein. Wat zijn de noden en het potentieel om duurzaam en economisch om te gaan met water?
 • Individuele behandeling voor afvalwater (IBA’s) optimaal inzetten in het buitengebied (ook als tussentijdse oplossing)

De Heulebeek is niet de enige waterloop met een riviercontract, je vindt het volledige overzicht hier.


Lees het laatste nieuws over Riviercontract Heulebeek
Heulebeek nieuws presentatie

Participatieproject Heulebeek brainstormt over water

11 maart 2020
Lees het volledige artikel