Na een succesvolle vorige editie in Vlaanderen vond op 20 en 21 september de tweede editie  van de Water Reuse Europe conferentie plaats in het Spaanse Girona. De sessies stonden in het teken van 4 onderwerpen: waterhergebruik in stedelijke en industriële omgeving, bescherming van de publieke gezondheid, waterhergebruik in functie van drinkwaterproductie en nature-based solutions in functie van waterhergebruik.

Water Reuse Europe

Water Reuse Europe is een industriegedreven vereniging voor de Europese waterhergebruiksector.  Waterhergebruik speelt een steeds grotere rol in het duurzaam beheer van onze waterbronnen. De missie van Water Reuse Europe is dan ook om een collectieve identiteit te creëren voor de Europese waterhergebruiksector en innovatieve hergebruiksystemen te promoten in industrie en daarbuiten.

Vlaanderen laat zijn kennis zien

Verschillende Vlaamse actoren woonden de tweedaagse conferentie bij en presenteerden wat Vlaanderen doet rond hergebruik:

  • In de sessie ‘Bescherming van publieke gezondheid in waterhergebruik’ bracht programmamanager Inge Genné van VITO’s WaterKlimaatHub een keynote over hoe we het evenwicht kunnen vinden tussen het reëel risico en het ervaren risico binnen waterhergebruik. Er werden verschillende voorbeelden aangehaald hoe de bedreiging van de volksgezondheid, bijvoorbeeld van pathogenen,  geleid heeft voor de ontwikkeling van membraantechnologie. Alsook werd er gepleit voor een systemische aanpak binnen hergebruikprojecten met het oog op volksgezondheid, waarbij het belangrijk is actoren te groeperen over de volledige waardeketen. Ze stipte ook Vlaanderen WaterProof, waar een systemische aanpak wordt toegepast, en de WaterKlimaatHub aan als initiatieven die mogelijk zijn gemaakt door de Blue Deal.
  • Hoe gebruik je een wilgenveld als nature-based solution om concentraatstromen op te zuiveren? Emmanuel Van Houtte van Aquaduin legde uit hoe het een wilgenveld inzet voor de behandeling van RO-concentraat op de Torreele site in Koksijde. Deze case, gekaderd binnen het Interreg 2 Seas project Fresh4Cs, stimuleerde ons om de verdere mogelijkheden van natuurgebaseerde technologie te verkennen. Het biedt bovendien een alternatief tegenover de schaarste aan techcomponenten en de druk op klassieke ‘engineered’ waterzuiveringstechnologie.
  • Marjolein Weemaes van Aquafin, bracht dan weer een keynote binnen de sessie hergebruik in industriële context. Marjolein presenteerde hier het Blue Deal project Waterkracht: een grootschalig project dat RWZI-effluent opwaardeert tot proceswater voor industrie. Aangezien de vraag naar effluent hoger ligt dan het aanbod, wakkerde dit ook de discussie aan rond de vraag ’Wie heeft recht op welk water?’, en op welke manier het water dan verdeeld wordt onder verschillende vragers.
     

Succesvolle editie

De conferentie deed de ambitie van het Water Reuse Europe netwerk om kennis te delen over doeltreffende innovaties eer aan. Een sterk praktijkgerichte bijeenkomst die grote en kleine succesverhalen en -schema’s in waterhergebruik deelde. Naast Europese deelnemers was er ook een sterke afvaardiging uit de Verenigde Staten. Zo benadrukte Brown and Caldwell het belang van brongerichte maatregelen en werd een actieve discussie gevoerd rond de knelpunten van ‘direct potable reuse’. Als afsluiter van de conferentie bezochten deelnemers de afvalwaterzuivering van LLoret del Mar waar een deel van het afvalwater opnieuw ingezet wordt voor irrigatie van de tuinen van Santa Clotilde.

De conferentie werd gesponsord door het Catalan Water Partnership, Consorci D’Aigües, Arup en Eurecat. De volgende conferentie wordt georganiseerd in 2024.