De penibele toestand van ons water vraagt om beter waterbronnenbeheer. We moeten daarvoor de waarde van water erkennen, meten en uitdrukken: naar een uniforme waardebepaling om te vergelijken, contrasteren en verbinden. Enkel dan kunnen we de waarde van water laten doorklinken in beleid en industrie. Een heuse uitdaging door alle verschillende rollen die water vervult voor gebruikers, is de toon van het jaarlijks VN World Water Development report.


? Water voor wortels of voor vaccins?

Stel je voor: je beschikt over een hoeveelheid water om 1 kilo wortels te kweken, ter waarde van €1.  En met diezelfde hoeveelheid kan je ook vaccins produceren, ter waarde van €200. Betekent dat dan dat de waarde van water hoger is voor vaccins dan voor wortels? Economisch gezien, ja. Maar dan laat je tal van andere factoren buiten beschouwing. 

De waarde van water wordt boekhoudkundig immers beperkt tot de kost. Maar er is geen rechtlijnige verhouding tussen waterkost, -prijs en -waarde. "Where water is priced, meaning consumers are charged for using it, the price often reflects attempts for cost recovery and not value delivered", klinkt het in het VN-rapport.
 

What we truly treasure, we often cannot measure

Wie bepaalt hoe water gewaardeerd wordt, bepaalt hoe het gebruikt wordt. Waardes zijn een centraal element binnen macht en water governance. Dat we dus niet in staat zijn om water volledig te valoriseren wordt gezien als een symptoom van politiek die water verwaarloost en slecht beheert. Er is immers een heterogene poel aan manieren om water te waarderen, zowel tussen als binnen gebruikersgroepen.

Dat komt omdat water verweven is in alle uiteenlopende aspecten van leven: water voor het huishouden, het basisrecht op water, water voor ontspanning, water in waterlopen om biodiversiteit te bewaren en noem maar op. Die waardes over dezelfde kam scheren en opofferen om er een cijfer op te plakken is nietszeggend. De verschillende waardes moeten we met elkaar zien te verzoenen, en compromissen ertussen oplossen om mee te nemen in systematische en inclusieve plannings- en beslissingsprocessen.
 

Het 2021 World Water Development Report

Op Wereldwaterdag publiceren de Verenigde Naties jaarlijks het World Water Development Report over de toestand van water wereldwijd. Het verslag wordt telkens opgevat vanuit een bepaalde invalshoek. Dit jaar in de picture: ‘Valuing water’.

Lees hier het volledige 2021 UN World Water Development Report 'Valuing Water'

Het verslag bundelt de huidige methododologieën en benaderingen om waterwaarde te bepalen in vijf gelinkte categorieën.

1.    Waterbronnen; water uit ecosystemen
2.    Waterinfrastructuur; om water op te slaan, te (her)gebruiken, of om de watervoorraad aan te vullen
3.    Waterdiensten; drinkwater en sanitaire voorzieningen
4.    Water voor productie en socio-economische activiteit; voeding en landbouw, energie en industrie, economie en tewerkstelling
5.    Water als deel van sociaal en cultureel leven

Meer over deze waardes van water in dit artikel

Deze invalshoeken vult het rapport aan met 

  • Ervaringen uit alle uithoeken van de wereld, 
  • Kansen om waardes te verzoenen in een geïntegreerde en holistische governance-aanpak
  • Benaderingen voor waterfinanciering
  • Methodes om in te spelen op kennis-, onderzoeks- en capaciteitsnoden
     

We moeten naar een uniforme waardebepaling om te vergelijken, contrasteren en verbinden. Enkel dan kunnen we de waarde van water laten doorklinken in beleid en industrie. Het World Water Development Report is de start van die denkoefening.

Lees hier het volledige 2021 UN World Water Development Report 'Valuing Water'                           

Lees hier de managementsamenvatting van het 2021 UN World Water Development Report 'Valuing Water'