7 action labs 

WaterProtect zet een integratief en participatief multi-actor platform op, gebouwd rond zeven action labs in België, Denemarken, Ierland, Italië, Polen, Roemenië en Spanje. Op basis van de lokale problematieken worden daar nieuwe oplossingen en tools ontwikkeld.  

 
Duurzame landbouwpraktijken 

Cruciaal is dat het project zich in de eerste plaats richt op beheerpraktijken en andere maatregelen voor de bescherming van waterbronnen. De focus ligt met andere woorden op innovaties in waterbeheer en -beleid, (participatieve) monitoring, digitale hulpmiddelen en instrumenten die monitoring, financiering en implementatie vereenvoudigen.  

Op lange termijn streeft het WaterProtect Consortium ernaar om de lessen en succesvolle praktijken uit deze action labs, alsook andere goede voorbeelden, doorheen Europa naar nieuw beleid en beleidstools te vertalen. Communicatie en disseminatie zijn daarvoor cruciale pijlers. 

 
Onze bijdrage 

In dit project zijn maar liefst 26 internationale partners betrokken. Het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO) is verantwoordelijk voor het project management.

 
Partners
 • Vlakwa/VITO (Kortrijk, BE) 
 • Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (Merelbeke, BE) 
 • The European Water Partnership (Brussel, BE) 
 • European Federation of Bottled Waters (Brussel, BE) 
 • Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid, ES) 
 • Asociatia Ecologic (Baia Mare, RO) 
 • De Nationale Geologiske Undersøgelser for Denmark og Grønland (Kopenhagen, DK) 
 • Inagro (Rumbeke Beitem, BE) 
 • PGI (Warschau, PL) 
 • Teagasc (Carlow, IR) 
 • Università Cattolica del Sacro Cuore (Milaan, IT) 
 • De Watergroep (Brussel, BE) 
 • ARPAE (Emilia-Romagna, IT) 
 • Parc Agrari Baix Llobregat (Barcelona, ES) 
 • Aigues de Barcelona (Barcelona, ES) 
 • CUADLL (Barcelona, ES) 
 • KU (Kopenhagen, DK) 
 • ITP (Raszyn, PL) 
 • ZUT (Szczecin, PL) 
 • Glanbia (Kilkenny, IR) 
 • Wexfort County Council (Wexford, IR) 
 • Ulster University (Belfast, IR) 
 • Agricultural Catchments Programme (Carlow, IR) 
 • Landbo Lidfjord (Skive, DK) 
 • SKIVE COMMUNE (Skive, DK) 
 • VMM (Aalst, BE) 

Lees het laatste nieuws over WATERPROTECT

24 sep 2020

Waterprotect

Vlakwa evenement