Steden staan voor grote uitdagingen door klimaatverandering en een ontstuitbare bevolkingsgroei. Om daarmee te kunnen omgaan, moeten we steden ontwikkelen die klimaatbestendig zijn, en dus bestand tegen overstromingsrisico's, hittestress en droogte. Hun ontwerp moet circulariteit, duurzaamheid en sociale cohesie bevorderen. Dat betekent dat het thema water ook snel terrein wint bij de inrichting van nieuwe stadsbuurten.

ANCHOR project visual
Projectprent: Decentrale watersystemen voor waterwijze stadsbuurten.
 

Hijs de zeilen voor waterwijze wijken

Daarom lanceerde VITO-Vlakwa een nieuw project: ANCHOR (Anthropocene Nutrient and water Control for HOlistic resilience and Recovery). Het belangrijkste doel van ANCHOR is om beleidsmakers, stedenbouwkundigen, waterbedrijven en andere belanghebbenden te overtuigen om koers te zetten richting waterwijze wijken. Dat doen we door transitiekennis te delen en praktische tools te ontwikkelen.

Het project doet een beroep op een bestaand Europees demonstratienetwerk, dat ANCHOR uitbreidt met nieuwe pilots. Die demo's verzamelen systeemkennis over brongescheiden watersystemen (grijs en zwart water apart) en over regenwatersystemen in een stedelijke context. 

Het unieke demonstratienetwerk bestaat uit: de Nieuwe Dokken (Gent, BE), Schoonschip (Amsterdam, NL), Cityplot (Amsterdam, NL), Jenfelder Au (Hamburg, GE), H+ (Helsingborg, SW) en Superlocal (Kerkrade, NL).

Licht mee het anker!

Het ANCHORproject wil dichtbij zijn stakeholders staan. Wil je het project op de voet volgen? Je kunt je vrijblijvend aanmelden om de nieuwsupdate te krijgen, waaronder ook uitnodigingen voor online lunch talks 4 keer per jaar. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om uitgenodigd te worden voor een nationale Communities of Practice (CoP) die elke projectland in de eigen taal organiseert.

Meld je aan

Onze bijdrage

Binnen dit project neemt VITO-Vlakwa de projectcoördinatie en -communicatie op zich. We bouwen voort op de lessen en ervaringen uit onder meer het eerdere Interreg 2Seas NEREUS-project

Partners

  • VITO-Vlakwa
  • DuCoop
  • Hamburg Wasser
  • Bauhaus-Universität Weimar
  • waternet
  • KWR
  • NSVA
  • Stockholm stad

 

ANCHOR LogobannerANCHOR partnerlogo

 


Lees het laatste nieuws over ANCHOR

qerer

Waar liggen bedrijven van wakker? Ontdek de innovatievragen over water in memoranda richting verkiezingen 2024

12 januari 2024
Lees het volledige artikel

5 feb 2024
12:00h - 13:00h

Lunch talk: Drivers for source-separating wastewater systems


11 dec 2023
09:30h - 17:00h

ANCHOR kicks off

Vlakwa evenement
De Kazematten, Gent

Schone waterlopen

Nieuwe Interregprojecten van start

5 juli 2023
Lees het volledige artikel
Meer weten over dit project?