Drinkwaterbedrijven zoals De Watergroep hebben enorm veel leidingen lopen. Wat er in die leidingen gebeurt is vaak moeilijk te achterhalen. Een lek kan moeilijk worden opgemerkt en ze opsporen is erg arbeidsintensief. Ook het huis aan huis gaan om de watermeterstand te controleren is een arbeidsintensieve job, en kost de watermaatschappijen veel geld. Gebruik maken van draadloze technologie in sensoren en watermeters biedt de oplossing. Tot nu toe was dit erg moeilijk omdat in de leidingen onder de grond vaak geen elektriciteit voor handen is en draadloze technologie veel energie benodigt. Met de LoRa-technologie die Actility uit wil rollen in Vlaanderen is dit anders. Hun technologie kan 10 jaar lang draadloos werken op batterijen, kan tot 2 km ver zenden, en -belangrijk- ook ondergronds.

In dit demonstratieproject zullen 3 verschillende toepassingen van de LoRa technologie worden getest voor de watergroep:

  • Smart metering opstelling voor de huishoudelijke klant (op batterijen): verbruik en waterkwaliteit
  • Smart metering opstelling voor de industriële klant (bi-directioneel): het verbruik (elektro-magnetisch), waterkwaliteit en aansturen van een klep vanop afstand.
  • Meting van de debieten in het toevoer- of distributienet van De Watergroep: Debiet, kwaliteit, druk en temperatuur

De bedrijven die dit project hebben ingediend zijn:

  • Actility Benelux is een innoverende KMO actief op het vlak van energiebeheer voor intelligente vraagsturing en van M2M (Machine-to-Machine) toepassingen in een IoT ( Internet of Things) omgeving.. Sinds 2013 implementeert Actility Benelux de technologie van haar Franse partner Actility SA. Deze laatste heeft samen met het Amerikaanse Semtech in 2014 de LoRa (Long Range) radio technologie ontwikkeld. De absolute sterkte van de LoRa technologie is dat zij niet alleen over lange afstanden kan werken, maar dat zij speciaal is ontwikkeld met het oog op een extreem laag energieverbruik en een zeer lage productie kostprijs, vergeleken met andere technologiëen. Hierdoor is een werking van de sensor op batterij gedurende meer dan 10 jaar mogelijk.
Uit contacten met bedrijven uit de waterwereld is gebleken dat de LoRa technologie grote voordelen biedt t.o.v. bestaande draadloze technologieën, zoals GSM GPRS, WiFi of ZigBee.
    www.actility.com
  • De Watergroep is een geïntegreerd waterbedrijf met 2,9 miljoen klanten, die haar kennis en infrastructuur ter beschikking wensen te stellen om de nieuwe LoRa draadloze watersensoren te valideren in een industriële context (buiten de vertrouwde labo omgeving).Volgende drie use cases worden tijdens het project uitgewerkt met o.a.: een slimme watermeter opstelling op batterijen voor de huishoudelijke klant, een slimme watermeter met bi-directionele opstelling voor de industriële klant en de meting van de debieten in het toevoer- of distributienet van De Watergroep. Dit gebeurt via LoRa basisstations op de watertorens van De Watergroep.
    www.dewatergroep.be
  • snapTonic BVBA is een Vlaamse start-up en spin-off van Universiteit Gent opgestart in 2013, gespecialiseerd in RF en draadloze communicatie, toegepast op de noden van onze eindklanten die een IoT product wensen te lanceren. snapTonic zorgt voor de technische begeleiding op vlak van draadloze technologieën, huidige en opkomende standaarden, de software architectuur en RF PCB ontwikkeling/testing. SnapTonic garandeert een snelle opstart van de LoRa technologie met bestaande geselecteerde sensoren op basis van standaard componenten (op minder dan twee weken operationeel) en nieuwere watersensoren.

De kennisinstellingen die bij dit project betrokken zijn, zijn VITO en Vrije Universiteit Brussel, ETRO.

Meer weten over dit project?