Duurzamer Legionella beheersen

Het risico op Legionellabesmettingen in douchewater of koelinstallaties wordt op vandaag gemitigeerd door biociden en periodieke laboanalyses van Legionella. De kans is groot dat er uit voorzorg onnodig hoge dosissen biociden worden gebruikt.

Proactief monitoren

Om de hoeveelheid nodige biociden te kunnen bepalen, is er onvoldoende informatie. Die kunnen we verkrijgen door de groeiomstandigheden van Legionella monitoren in combinatie met snelle offline tests. Dankzij deze inzichten kunnen we de duurzaamheid van de mitigatie verhogen:

 

 1. Lager waterverbruik (minder frequent spuien)
 2. Lager chemicaliënverbruik (juiste doseringen)

Start-up bedrijf Liquisens wil hierop inzetten en integreerde twee beloftevolle technologieën die relevant zijn voor preventieve Legionellamonitoring. 

 • AI (Artificial Intelligence)-oplossing 
 • Snelle offline test om kwantiteit en concentratie van Legionella te bepalen
Liquisens PremoLEG flyer

Testcases

Voor de demonstratie van deze innovatie zijn een aantal relevante cases geselecteerd: 

 • KMO die een beperkte hoeveelheid koelwater behandelt (Koffie Rombouts)
 • 2 zorginstellingen (AZ Delta te Roeselare en Dienstencentrum Gid(T)S) 
 • Industriële speler die koeltoren uitbaat (Shell Catalysts & Technologies Belgium in Gent)
   
 • Monitoringspunten selecteren
 • Real-time monitoren
 • Met AI risico's monitoren
 • Bij alarm snelle offline test
 • Waterbeheer optimaliseren

Vlakwa's bijdrage

PREMOLEG is een Vlakwa Open Call 2020 project. Via deze oproep voor demonstratie- en disseminatieprojecten biedt het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO) (financiële) ondersteuning aan technologieaanbieders. Zij kunnen hun innovatieve technologie, product of concept bij een eindgebruiker uittesten gedurende één jaar. 

PremoLeg in VITO VISION van september 2021
PremoLEG in VITO VISION van september 2021
 

Partners


Lees het laatste nieuws over PREMOLEG - Vlakwa Open Call 2020

Vlakwa open call

Nieuwe Vlakwa Open Call projecten van start

6 januari 2021
Lees het volledige artikel
Meer weten over dit project?