De tankcleaningsector verbruikt bij een gemiddelde reiniging 1,5 – 4 m³ water per tankwagen, vaak bij temperaturen tot 85°C. Het afvalwater wordt bij zowat alle tankcleaners in Vlaanderen via een biologische waterzuivering gezuiverd om dan te worden geloosd. Water en warmte gaat dus verloren.

Granulaire slibvorming

AAQUA wil demonstreren hoe we water en warmte uit industrieel afvalwater van tankreinigingsactiviteiten kunnen terugwinnen.  Door in te spelen op procescondities kan het slib gestimuleerd worden tot granulaire slibvorming.

Image
Pilootcontainer ultrafiltratie & ro

Voordelen

  • Snellere bezinking
  • Betere filtratie-eigenschappen

Deze voordelen hebben een directe invloed op de dimensionering van membraaninstallaties.

Die zouden kleiner en vervolgens goedkoper worden, waardoor waterhergebruik bij sectoren met lager waterverbruik ingang kan vinden.

Testcase

Verbeken Technics is gespecialiseerd in tanks en tankcontainers reinigen die vloeibare levensmiddelen hebben vervoerd. Daar zal AAQUA demonstreren dat:

  • Slibstructuur en -kwaliteit verbeteren een significante impact heeft op de operationele kost van membraanprocessen voor waterhergebruik 
  • Herwonnen water én warmte (kosten-)efficiënt in tankreinigingsoperaties kunnen aangewend worden

 

Water HEART


Bijkomend zal ook het beschikbare regenwater mee opgewerkt worden tot drinkwaterkwaliteit. De onderzoeksgroep BioWAVE van Universiteit Antwerpen zal op basis van hun specifieke kennis het consortium ondersteunen. Ze helpen de biologische processen sturen op basis van online sensoren, analyseren en optimalisateren de slibkwaliteit en analyseren de filtratiekarakteristieken van het slib.

Vlakwa's bijdrage

Water HEART is een Vlakwa Open Call 2020 project. Via deze oproep voor demonstratie- en disseminatieprojecten biedt het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO) (financiële) ondersteuning aan technologieaanbieders. Zij kunnen hun innovatieve technologie, product of concept bij een eindgebruiker uittesten gedurende één jaar. 

Partners

  • AAQUA
  • BioWAVE UAntwerpen
  • Verbeken Technics

Lees het laatste nieuws over WATER HEART - Vlakwa Open Call 2020

Vlakwa open call

Nieuwe Vlakwa Open Call projecten van start

6 januari 2021
Lees het volledige artikel
Meer weten over dit project?