In een vorige open call van Vlakwa en Vito werd al een project goedgekeurd waar de ‘Fyt-O-Cleaner’, die door ECS samen met Delvano wordt gebouwd, gebruikt werd om opgevangen resten van gewasbeschermingsmiddelen onschadelijk te kunnen maken. De Fyt-O-Cleaner® gebruikt een ‘advanced oxidation proces’ om hierin te slagen: UV breekt geïnjecteerde ozon af in radicalen die zeer reactief zijn. Deze radicalen bestaan slechts kortstondig, maar kunnen in die tijd reageren met de gewasbeschermingsmiddelen en ze zo oxideren tot ze onschadelijk zijn.

In dit project zal het toestel op een geheel andere toepassing worden ingezet. Het heeft eveneens als doel gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen, maar deze keer op oppervlaktewater dat wordt opgepompt als irrigatiewater op een biologisch kleinfruitbedrijf. Aangezien het bedrijf biologisch teelt, mogen geen residuen van gewasbeschermingsmiddelen op de gewassen teruggevonden worden en bijgevolg absoluut niet meer in het irrigatiewater aanwezig zijn.

Daarom zal in dit demonstratieproject worden gedemonstreerd dat de Fyt-O-Cleaner ook hier kan aan bijdragen. Na een zandfilter en de Fyt-O-Cleaner zouden alle schadelijke stoffen die nog in het water van de Mandel zitten, uit het water zijn dat vervolgens veilig kan gebruikt worden om fruit te besproeien. De bedoeling is om met dit toestel een waardig alternatief te bieden voor het dure en moeilijke gebruik van actief kool.

De bedrijven die dit project hebben ingediend zijn:

  • ECS: tweemans bvba opgericht in november 2014 in het kader van het “Modul-H2O” project en bestaande uit 50% G&F Water and Filter Solutions en 50% Family Frites.
  • Delvano NV : Dé Vlaamse referentie op gebied van spuitmachines. Mede dankzij hun expertise van allerlei spuitschema’s en het ontwikkelen van een eigen spoelsysteem, waren ze heel nauw betrokken in het Open Call project 3. Zij zullen optreden als verdeler van de technologie. Bovendien heeft Delvano (met hoofdzetel in Harelbeke – www.delvano.be) veel contacten in het buitenland. Deze technologie kan naast hun core business extra inkomsten opleveren zowel als geïntegreerde technologie en als aparte technologie.
    www.eco-cleaning-systems.eu
  • O’Bio: Fruitteler uit Sint-Baafs-Vijve die voornamelijk met bessen (rode bes, braambes, kiwibes) werkt. Hij gebruikt momenteel regenwater en ondiep grondwater (via aangelegde vijvers) voor de irrigatie van zijn fruit. In periodes van droogte moet hij echter stadswater bijmengen om aan zijn waterbehoefte te kunnen voldoen. O’Bio heeft 24 Ha bessen staan die in de periode maart tot oktober ongeveer 100 m3/dag water nodig hebben. Gezien O’bio gelegen is in de buurt van De Mandel, is het idee ontstaan om oppervlaktewater te gebruiken als irrigatiewater. Hiermee zou hij geen stadswater meer nodig hebben. O’Bio zal de technologie-gebruiker zijn in dit project.
    www.o-bio.be

De kennisinstelling die bij dit project betrokken zijn, zijn VITO en Inagro.

Meer weten over dit project?