Gezuiverd AfvalWAter voor IRrigatie

In de operationele groep AWAIR zal het gebruik van huishoudelijk gezuiverd afvalwater in drie verschillende tuinbouwsystemen worden onderzocht:

  1. Pilootopstelling voor vollegrondsteelt in Sint-Amands
  2. Twee verkennende studies voor de glastuinbouw in de regio’s Sint-Niklaas en Duffel

Concreet zal in 2020 venkel via druppelslangen worden geïrrigeerd met gezuiverd afvalwater van RWZI Sint-Amands. Aandachtspunten zijn de waterkwaliteit, het financieel rendement en de distributie van het water naar de landbouwpercelen.

Gezuiverd afvalwater als irrigatie-alternatief voor verzilt grondwater

Gezuiverd afvalwater van Aquafin is microbieel beladen en moet worden gedesinfecteerd om irrigatie volgens de EU verordening mogelijk te maken. 

Aquafin stelt sinds 2017 gezuiverd afvalwater van sommige RWZI’s ter beschikking voor irrigatie. Momenteel is het enkel af te halen bij 46 bemande én technisch geschikte RWZI’s die een grondstofverklaring verkregen. 

In de landelijke omgeving van Sint-Amands (Puurs) is een onbemand RWZI dat omringd is door landbouwpercelen. Door de getijdenwerking is de Schelde ter hoogte van Sint-Amands zout, wat ook het grondwater beïnvloedt. De landbouwers zijn er dus dringend op zoek naar een alternatieve waterbron.

 

Awair luchtfoto

 

Kunnen ze het gezuiverde afvalwater van RWZI Sint-Amands hergebruiken om te irrigeren voor het voorgoed naar de zee stroomt? Hoe is de kwaliteit? Is er verdere zuivering nodig? Dat onderzoekt het AWAIR-project (gezuiverd AfvalWAter voor IRrigatie).

Alles over de resultaten van de metingen en filteren van E.coli- en zoutgehaltes lees je hier

Partners

AWAIR ging in het najaar van 2019 van start, loopt twee jaar en is een samenwerking tussen het Proefstation voor de Groenteteelt, Vlakwa, Aquafin, BelOrta, POM Antwerpen en landbouwers uit drie verschillende tuinbouwclusters (zowel vollegrond als glastuinbouw).

Het project wordt gerealiseerd met steun van het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling.


Lees het laatste nieuws over AWAIR

Testcontainer AWAIR

Demonstreer je desinfectietechnologie

6 april 2021
Lees het volledige artikel

AWAIR_irrigatiebuis

Irrigeren met gedesinfecteerd RWZI-water

1 februari 2021
Lees het volledige artikel
Meer weten over dit project?