AWAIR wil proefprojecten opzetten tussen tuinbouwers, onderzoekers en rioolwaterzuivering Aquafin om te testen wat de onderbouwde mogelijkheden zijn van gezuiverd effluent voor de Vlaamse land- en tuinbouw.

Gezuiverd AfvalWAter voor IRrigatie

In de operationele groep AWAIR zal het gebruik van huishoudelijk gezuiverd afvalwater in drie verschillende tuinbouwsystemen worden onderzocht:

  1. Pilootopstelling voor vollegrondsteelt in Sint-Amands
  2. Twee verkennende studies voor de glastuinbouw in de regio’s Sint-Niklaas en Duffel
awair logo

Concreet zal in 2020 venkel via druppelslangen worden geïrrigeerd met gezuiverd afvalwater van RWZI Sint-Amands. Aandachtspunten zijn de waterkwaliteit, het financieel rendement en de distributie van het water naar de landbouwpercelen.

Gezuiverd afvalwater als irrigatie-alternatief voor verzilt grondwater

Gezuiverd afvalwater van Aquafin is microbieel beladen en moet worden gedesinfecteerd om irrigatie volgens de EU verordening mogelijk te maken. 

In de landelijke omgeving van Sint-Amands (Puurs) is een onbemand RWZI dat omringd is door landbouwpercelen. Door de getijdenwerking is de Schelde ter hoogte van Sint-Amands zout, wat ook het grondwater beïnvloedt. De landbouwers zijn er dus dringend op zoek naar een alternatieve waterbron.

 

Awair luchtfoto

 

Kunnen ze het gezuiverde afvalwater van RWZI Sint-Amands hergebruiken om te irrigeren voor het voorgoed naar de zee stroomt? Hoe is de kwaliteit? Is er verdere zuivering nodig? Dat onderzoekt het AWAIR-project (gezuiverd AfvalWAter voor IRrigatie).

Alles over de resultaten van de metingen en filteren van E.coli- en zoutgehaltes lees je hier

Partners

AWAIR ging in het najaar van 2019 van start, loopt twee jaar en is een samenwerking tussen het Proefstation voor de Groenteteelt, Vlakwa, Aquafin, BelOrta, POM Antwerpen en landbouwers uit drie verschillende tuinbouwclusters (zowel vollegrond als glastuinbouw).

Het project bouwt bovendien sterk op het Europese netwerk SuWaNu Europe, een Europees netwerk dat focust op het hergebruik van behandeld afvalwater in de landbouw. De synergie van deze projecten zal daarmee incentives geven om de achterstand van de implementatie van gezuiverd effluent in Vlaanderen weg te werken.

Het project wordt gerealiseerd met steun van het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling.

awair steun

Lees het laatste nieuws over AWAIR

Watertoelating voor irrigatie_Ardo

Binnenkort watertoelating verplicht om gezuiverd afvalwater te hergebruiken voor irrigatie

5 juli 2023
Lees het volledige artikel

En wie gaat dat betalen? AWAIR kostenposten

En wie gaat dat betalen? Kostenposten van gezuiverd huishoudelijk afvalwater hergebruiken in landbouw

31 januari 2022
Lees het volledige artikel

awair_testen

Getest: chloordioxide, waterstofperoxide en ultrasone technologie om huishoudelijk effluent te desinfecteren voor irrigatie

6 december 2021
Lees het volledige artikel

Testcontainer AWAIR

Demonstreer je desinfectietechnologie

6 april 2021
Lees het volledige artikel

AWAIR_irrigatiebuis

Irrigeren met gedesinfecteerd RWZI-water

1 februari 2021
Lees het volledige artikel
Meer weten over dit project?