FOSCAP demonstreert aan de sierteeltsector een goedkope maar efficiënte manier om fosfaten uit spuistroom (= afvalwater) te halen alvorens deze in oppervlaktewater geloosd wordt (wanneer hergebruik of uitrijden op grasland geen optie is). Bij lozing moeten bedrijven beschikken over een vergunning en aan de lozingsvoorwaarden voldoen. Oplossingen om de lozingsnorm voor nitraat te behalen zijn ondertussen gekend, maar voor het verwijderen van fosfor uit afvalwater is tot op heden geen duurzame oplossing beschikbaar.

FOSCAP introduceert daarom een technisch eenvoudige techniek voor fosfaatcaptatie op basis van chemische binding van fosfaten aan IOCS (Iron Oxide Coated Sand of ijzerkorrels met een zandkern) of aan granulaat van steekvast ijzerslib. Beide filtermaterialen zijn nevenproducten van ontijzering bij de drinkwaterbereiding en worden aangeleverd door drinkwatermaatschappij PIDPA. Twee sierteeltbedrijven, ID’flor (azalea) en Bloemisterij Meuninck (kamerplanten), demonstreren de innovatieve techniek met IOCS op hun bedrijf. Aangezien milieukundig afzetten van water met een hoge fosforconcentratie ook een relevant probleem is bij heel wat andere sectoren (bv. groenteteelt onder glas, melkveebedrijven, slachthuizen … ) evalueert technologieleverancier PCA ook de mogelijkheid om de fosfaatfilter te integreren in bestaande waterzuiveringssystemen die in de verschillende sectoren gebruikt worden. Op het PCS worden de beschikbare filtermaterialen (IOCS en granulaat) met elkaar vergeleken en wordt een totaaloplossing voor milieukundige afzet van spuistroom (= rietveld voor N-captatie gevolgd door fosfaatfilter) gedemonstreerd.

Metingen van de fosfaatconcentratie in spuistroom voor en na de filter laten toe de fosfaatcaptatie bij elke demo-opstelling objectief te beoordelen en te controleren of de concentratie effectief daalt tot onder de lozingsnorm van 1 mg/l fosfaatfosfor. Geïnteresseerden zullen in de zomer van 2015 de filter effectief aan het werk kunnen zien op beide sierteeltbedrijven en het PCS.

De bedrijven die dit project hebben ingediend zijn:

  • ID’flor is een Belgisch productiebedrijf van potplanten en werd opgestart in 1954. Het bestaat uit 4 vestigingen met een totale productieoppervlakte van 20 ha. In de vestiging Moerbeke (4 ha serres en 4 ha in open lucht) worden uitsluitend azalea’s geteeld. ID’flor Moerbeke recirculeert alle drainwater. Enkel de spuistroom afkomstig van het terugspoelen van de snelle zandfilter en nu en dan onbruikbaar drainwater (door opstapeling zouten of groeiregulatoren) wordt geloosd via een lozingsvergunning. De FOSCAP-filter zal het fosforgehalte voor lozing verlagen.
    www.idflor.com
  • Bloemisterij Meuninck is een sierteeltbedrijf met 4,3 ha serres waar warme kasplanten zoals Microsorum, Dieffenbachia, Chlorophytum, Aglaonema en Schefflera worden gekweekt. Omdat installatie van een ontsmettingssysteem niet haalbaar is, verhindert het risico op verspreiding van plantpathogenen het hergebruik van drainwater. Daarom wordt drainwater op een milieukundig verantwoorde wijze afgezet op grasland. Door het fosforgehalte in dit drainwater te verlagen kan een grote volume worden afgezet.
  • PCA is aanbieder van diverse technologieën op het vlak van waterbehandeling en waterzuivering. PCA biedt installaties aan van A tot Z: probleemanalyse, ontwerp, bouw, opstart, opvolging tot en met onderhoud. PCA beschikt over een eigen automatiseringsafdeling en atelier voor de bouw van elektrische kasten en kunststofconstructies. Voor PCA kan de fosforfilter een interessante aanvulling vormen op de aangeboden technieken.
    www.pcawater.com

De kennisinstelling die bij dit project betrokken zijn, zijn Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en KU Leuven.

Meer weten over dit project?