Het klassieke verwijderen van stikstof gebeurt in een beluchte bioreactor, waar bacteriën ammonium (de vorm waarin stikstof zich meestal bevind in afvalwater) afbreken tot nitriet en vervolgens nitraat. Andere bacteriën zetten de nitraat vervolgens terug om tot nitriet en vervolgens tot stikstofgas, dat uit het afvalwater wordt verwijderd. De bacteriën die deze omzettingen doen hebben hiervoor zuurstof en organisch materiaal nodig. Vele afvalwaters bevatten uit zichzelf een lage verhouding organisch materiaal t.o.v. stikstof. Dit is ook het geval bij EEG Slachthuis Mechelen. Normaal gezien moet in dergelijk geval extra organisch materiaal worden toegevoegd zodat de bacteriën optimaal hun werk blijven doen. AAQUA N.V. echter heeft in samenwerking met Universiteit Antwerpen een innovatieve technologie ontwikkeld waarbij de stikstofkringloop kan worden kortgesloten via Nitriet. In het proces wordt de ontwikkeling van nitraat verhinderd, zodat geen nitraat meer moet worden gevormd, en dan door andere bacteriën weer wordt omgezet naar nitriet. Hierdoor is er 25% minder zuurstof nodig, en 40% minder organisch materiaal. Aangezien zuurstof toevoegen hoge energie benodigt, wordt hier heel wat energie bespaard. In tegenstelling tot andere systemen die nitriet kortsluiten moet het afvalwater hier niet worden opgewarmd.

In dit project zullen de voordelen van deze technologie worden gedemonstreerd op pilootschaal, en voor het eerst ook op werkelijke schaal. Een van de voordelen van de technologie is namelijk dat ze gemakkelijk kan worden geïmplementeerd in bestaande bioreactoren, waardoor geen grote investeringen nodig zijn om het toe te passen op werkelijke schaal.

Alle bedrijven die bij het project betrokken zijn, het projectconsortium:

  • AAQUA: Met meer dan 25 jaar ervaring in de sector onderscheidt AAQUA zich in het afstellen en optimaliseren van de waterzuiveringsinstallatie wat cruciaal is om een constante waterkwaliteit en een minimaal energieverbruik te garanderen.
AAQUA staat bovendien sterk in op het vlak van een gebruiksvriendelijk beheer d.m.v. een volledige procesautomatisatie, en door gebruik te maken van afstandsmonitoring. Hierdoor kan de zuivering permanent gecontroleerd en aangestuurd worden zodat de werking ervan optimaal blijft.
    www.aaqua.be
  • EEG Slachthuis Mechelen: (www.eegslachthuis.be) is een KMO gespecialiseerd in het slachten van varkens en runderen. Het bedrijf beschikt over een eigen waterzuivering van het type SBR (sequential batch reactor), hetgeen ideaal is voor de implementatie van de voorgestelde innovatie.

De kennisinstelling die bij dit project betrokken is, is de onderzoeksgroep BIT (Biochemische Ingenieurstechnieken) van Universiteit Antwerpen.

Meer weten over dit project?