Chemicaliën bij membraantechnologie

De Vlaamse Blue Deal zet sterk in op circulair watergebruik. Waterrecuperatie op bedrijfsniveau kan daar een belangrijke bijdrage leveren.

Op vandaag wordt daarvoor vaak membraantechnologie (UF-RO) ingezet met als output kwalitatief proceswater en een residuele brijnstroom. Ondanks het potentieel van deze benadering, en de reeds bestaande markt, zijn er uitdagingen om de technologie te verduurzamen. 

Het grootste probleem is de nood aan chemicaliën om de membraansystemen te beschermen en te reinigen. De membraaninstallaties worden typisch gereinigd met chloor, dat in gevaarlijke, sterke geconcentreerde oplossingen ter plaatse wordt opgeslagen. Deze opslag zorgt voor bijkomende kosten en onderhoud. De technologie zou duurzamer en praktischer worden als de chemicaliën verminderd of zelfs vermeden kunnen worden.

Naar duurzamere membraantechnologie

In dit project willen Hydrohm (een spin-off bedrijf van Universiteit Gent) en Ekopak het proces volledig onafhankelijk maken van deze chemicaliëninputs. In de demonstratie gebruiken ze de aanwezige zoutbron om chloor te produceren: de brijnstroom. Hiervoor koppelen ze een UF-RO installatie met een elektrochemische cel. Dat zal membraantechnologie gebruiken nog verduurzamen. Het project komt tegemoet aan volgende problemen:

 • Gevaarlijke, sterk geconcentreerde NaOCl-oplossingen on-site opslaan
 • Opslagkosten
 • Chemicaliën die zout toevoegen aan het brijn

Electrodis schema technologie
 

Testcase

Deze innovatie wordt op grotere schaal uitgetest op de site van een West-Vlaams textielbedrijf. Om de brede toepasbaarheid van de technologie aan te tonen worden ook brijnen van andere bedrijven op laboschaal bekeken.

Voor de voorbereiding van de demonstratie doet Electrodis een beroep op het Center for Microbiological Ecology and Technology (CMET). De onafhankelijke technologische verificatie gebeurt door Vakgroep Groene Chemie en Technologie van Universiteit Gent.

Voordelen

 • RO-concentraatstroom opwaarderen
 • Ultrafiltratie zonder rendementsverlies
 • Waterbehandeling wordt minder chemicaliënintensief
 • Efficiënter en duurzamer water- en chemiegebruik

Vlakwa's bijdrage

Electrodis is een Vlakwa Open Call 2020 project. Via deze oproep voor demonstratie- en disseminatieprojecten biedt het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO) (financiële) ondersteuning aan technologieaanbieders. Zij kunnen hun innovatieve technologie, product of concept bij een eindgebruiker uittesten gedurende één jaar. 

Partners

 • Hydrohm
 • Ekopak
 • Center for Microbiological Ecology and Technology (CMET)
 • Universiteit Gent

Lees het laatste nieuws over ELECTRODIS - Vlakwa Open Call 2020

Vlakwa open call

Nieuwe Vlakwa Open Call projecten van start

6 januari 2021
Lees het volledige artikel
Meer weten over dit project?