Bij meststoffenfabrikant DCM in Grobbendonk verloopt de oppompvergunning van grondwater in 2017. Nadien zullen ze een andere bron van water nodig hebben. Gezien stadswater te duur is, oppervlaktewater te veraf en er te veel water nodig is om regenwater te kunnen gebruiken, willen ze overstappen naar ondiep grondwater. Ondiep grondwater bevat erg veel ijzer en mangaan, en dit moet worden verwijderd eer het nuttig kan zijn als proceswater. Daar waar conventionele ontijzeringsmethodes chemicaliën en filters benodigen om het ijzer te doen neerslaan en uit het water te halen, werkt de fermanox technologie op basis van oxidatie in de grondwatervoerende laag. Door zuurstof in deze laag te brengen door terugvloei van met zuurstof verrijkt water, worden daar het ijzer en mangaan onoplosbaar waardoor het opgepompt water geen ijzer of mangaan meer bevat. Ontijzeren van grondwater verloopt echter moeilijk in zure omstandigheden zoals bij meststoffenfabrikant DCM. Daarom zal AQ fer, de verdeler van fermanox in België, het water ook over een calcietbed sturen, waardoor het water gebufferd wordt en het ijzer toch in onopgeloste vorm in de grondwaterlagen blijft.

Met deze demonstratie wordt zal de werking, stabiliteit, eenvoud en gebruiksgemak van de techniek worden bewezen in moeilijke omstandigheden.

De bedrijven die dit project hebben ingediend zijn:

  • Alguma bvba is reeds sedert 2007 (in de huidige vorm) leverancier van oplossingen voor diverse waterproblemen. Alguma bvba startte ruim 4 jaar geleden met het verdelen van deze FERMANOX® technologie in België (Vlaanderen). De implementatie in Vlaanderen verloopt traag, gezien er tot voor kort geen wettelijk kader bestond waarin deze technologie toegepast kon worden.
    www.alguma.be
  • Claus Fermanox : Dhr Carl Claus heeft veel expertise in het vermarkten van technische producten en nieuwe technologieën en het uitbouwen van dealernetwerken.
  • Winkelnkemper GmbH, de fabrikant van FERMANOX® installaties fungeert in dit demonstratie- en disemminatieproject als onderaannemer van CLAUS FERMANOX. Het bedrijf viert dit jaar het 30 jarig bestaan van FERMANOX® technologie. Deze technologie werd 30 jaar geleden door Dr.-ing. Winkelnkemper ontwikkeld in samenwerking met Prof Dr. Rott van de universiteit van Stutgard. Momenteel staan er ongeveer 10000 installaties in Duitsland en Nederland.
    www.fermanox-wasseraufbereitung.de
  • DCM: Het familiebedrijf De Ceuster Meststoffen uit Grobbendonk is alom bekend als producent van organische meststoffen die oa. verkocht worden in alle tuincentra onder de handelsnaam DCM. Voor het productieproces (en in het kader van verdere uitbreidingen) wordt het waterverbruik berekend op 160 m³/dag (gedurende ongeveer 16 uur). Goed water is voor het productieproces een onmisbaar gegeven.
    www.dcm-info.be

AQ fer wordt in januari 2015 opgericht en wordt vanaf dan de verdeler van fermanox. Dit bedrijf zal dan ook deel uit maken van het consortium.

Het consortium wordt bijgestaan door VITO als kennisinstelling.

Meer weten over dit project?