Textielfabrieken kunnen hun waterverbruik met 90% verminderen door hun afvalwater met het EColoRO concept (elektrocoagulatie + membraanfiltratie) te zuiveren en daarna opnieuw te gebruiken. Op 1 juni 2015 start een Europees consortium onder leiding van het Nederlandse bedrijf EColoRO BV in Almere en het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) in Amersfoort met een project van 3,5 jaar om de nieuwe technologie op volle industriële schaal on-site te demonstreren, eerst bij een textielfabriek in België en later bij een textielfabriek in Italië. De andere consortiumdeelnemers zijn de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), het Tsjechische bedrijf inoTex spol. S R.o., het Nederlandse bedrijf Morselt Borne BV en de Europese federatie van textielfabrikanten Euratex. De operationele leiding is in handen van EColoRO en de algehele coördinatie is in handen van ISPT.

Electrocoagulatie vormt de basis van het EColoRO concept. Hiermee is het mogelijk 93 tot 96% van de pigmenten/kleurstoffen uit het afvalwater te halen. Daarna kan het water met behulp van membranen (ultrafiltratie en/of omgekeerde osmose) volledig zuiver gemaakt worden. Op die manier is het mogelijk om tot 90% van het water opnieuw te gebruiken. Er ontstaat ongeveer 10% verlies door verdamping en restwater in geconcentreerde afvalstromen.  Naast demonstratie van het EColoRO concept kijkt het consortium onder andere hoe het gezuiverde water optimaal in de fabrieken ingezet kan worden en kijkt het naar de mogelijkheden voor hergebruik van het pigment- en ijzerrijke slib dat vrijkomt. EColoRO integreert op innovatieve wijze electrocoagulatie met systemen die al industrieel toegepast worden, waardoor na afloop van het project de stap naar commerciële marktimplementatie snel gemaakt kan worden.

Grote voordelen van de nieuwe technologie zijn dat een textielbedrijf 90% op zijn waterverbruik kan besparen en veel minder kosten maakt voor het zuiveren van afvalwater. Andere voordelen zijn een relatief laag energiegebruik, dat er geen chemicaliën hoeven te worden toegevoegd en dat het toepassen van de technologie geen procesaanpassingen vereist.

Meer weten over dit project?