Op donderdag 26 januari organiseren Minaraad en VLEVA een webinar dat inzoomt op waterbeleid en het belang van een systeembenadering om de wateruitdagingen in de verschillende sectoren aan te pakken.

Je krijgt een toelichting van de recente voorstellen van de Europese Commissie voor de herziening van de lijsten van waterverontreinigende stoffen die in oppervlakte- en grondwater strenger moeten worden gecontroleerd, en de herziening van de richtlijn stedelijk afvalwater. De voorstellen vormen een belangrijke stap voorwaarts om de schadelijke verontreiniging van het milieu/water uiterlijk tegen 2050 tot nul terug te dringen.

Vervolgens brengt Dirk Halet (Vlakwa) een inspirerende bijdrage rond systeemdenken in waterbeleid en -management. We sluiten de webinar af met een paneldebat.

Voorafgaand aan deze diepte-sessie over water trakteren we u op een korte sessie waarin u een update krijgt over de prioritaire Europese energie-, klimaat- en milieudossiers door Marjan Decroos (milieu-attaché departement Omgeving/VV EU) en Thomas De Paepe (energie-attaché VEKA/VV EU).

Mis het niet en schrijf je hier in

Programma

  • 9.30 u.  Welkom, Ina De Vlieger, Liaisonofficer Energie, Klimaat & Milieu, VLEVA
  • 9.35 u.  Europese energie-, klimaat- en milieudossiers, Marjan Decroos en Thomas De Paepe, VV EU
  • 10.05 u. EU-voorstellen rond water binnen het pakket nulvervuiling, duo presentatie door Hans Stielstra, Adjunct-hoofd eenheid Duurzaam zoetwaterbeheer (presenteert in het NL) en Michel Sponar, deputy head of the water industries unit (presenteert in het EN), DG Milieu, Europese Commissie (2de deel en Q&Amet spreek
  • 10.35 u. Water als spiegel voor de gezondheid van onze maatschappij, Dirk Halet, Strategisch Coördinator, Vlakwa
  • 10.50 u. Paneldebat: Hans Stielstra (Europese Commissie), Dirk Halet (Vlakwa), An Maes (essenscia Vlaanderen) en Bernard De Potter (VMM)
  • 11.30 u. Slotwoord, Jan Verheeke, secretaris S.A.R. Minaraad

Andere interessante evenementen

2 jun 2023
10:00h - 11:30h

Dimensioneer je irrigatienetwerk

8 jun 2023
14:00h - 17:00h

NuReDrain Final Conference Webinar

12 - 16 jun 2023

International drought symposium and workshops

Vrije Universiteit Brussel, Brussel