Grijp je kans om aan te tonen dat je desinfectietechnologie 2 log-eenheden E. coli kan verwijderen uit gezuiverd huishoudelijk afvalwater.

Gezuiverd afvalwater voor irrigatie

In het najaar van 2019 startte de operationele groep
AWAIR (gezuiverd AfvalWAter voor Irrigatie).

Dit is een samenwerking tussen het Proefstation vooAWAIR druppelirrigatier de Groenteteelt, Vlakwa, Aquafin, BelOrta, POM Antwerpen en landbouwers uit drie verschillende tuinbouwclusters (zowel vollegrond als glastuinbouw). Dit tweejarige project, gesteund door het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling, onderzoekt de toepasbaarheid van het gebruik van effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties voor de beregening van landbouwgewassen. 

Pilootcontainer

In de zomer van 2020 werd het gebruik van RWZI-effluent in de praktijk gedemonstreerd in Sint-Amands, een regio langs de Schelde waar water voor irrigatie schaars is in droge periodes. Rudy Croket van het Groentenhof gebruikte deze waterbron voor druppelirrigatie van een perceel met venkel.

Het RWZI-effluent werd verder opgezuiverd met een pilootcontainer met

  • Zandfilter
  • Actiefkoolfilter
  • Peroxidedosering

Een uitgebreide beschrijving van deze proef werd in januari gepubliceerd in Proeftuinnieuws. Ervaring met verschillende desinfectietechnieken wint aan belang omdat in 2023 een Europese verordening in werking treedt die een desinfectiestap oplegt voor het hergebruik van RWZI-effluent. 

Testcontainer AWAIRTestcontainer AWAIR binnenkant

 

 

 

 

 

 


Zelf demonstreren?

In de komende zomer van 2021 wordt deze demonstratiecase verdergezet. Het consortium wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om leveranciers van desinfectietechnieken de kans te geven om hun technologie te demonstreren in een praktijkcase rond waterhergebruik. 

Het RWZI-effluent in Sint-Amands bevat ongeveer 5 log E. coli, waardoor een desinfectie van minimaal 2 log-eenheden nodig is om een voldoende kwaliteit te halen. Het effluent bevat gemiddeld 5 mg/L zwevende stoffen en gemiddeld 20 mg/L CZV. De transmissie is ongeveer 55-60%.

Concreet kunnen we maximum twee technologieën testen. De technologie moet kunnen ingepast worden in de bestaande zuiveringscontainer:

  • monofasige aansluiting, beschikbaar opp. 1 m x 2 m
  • capaciteit van ongeveer 4 m3/u
  • gratis beschikbaar voor minstens 2 maanden in de periode half mei tot en met eind september

Net als in de demo van 2020 zullen we kijken naar de desinfecterende werking, het effect op andere parameters (organisch materiaal en nutriënten) en de kosten. De resultaten zullen via verschillende kanalen naar de landbouwers worden gecommuniceerd. 

Contact

Heb je interesse om je technologie te demonstreren? Vul dan alvast onderstaand formulier in en neem contact op met Charlotte Boeckaert of Birte Raes om je deelname te bespreken.

Charlotte Boeckaert, Vlakwa – cb@vlakwa.be – (+32)14 33 50 06
Birte Raes, Aquafin NV – birte.raes@aquafin.be – (+32) 3 450 43 26
 

Invulformulier testcontainer desinfectietechnologie E.coli

Naam contactpersoon: ………………………………………………………………………

Emailadres:                     ………………………………………………………………………

Telefoonnummer:          ………………………………………………………………………

Bedrijf:                             ……………………………………………………………………….

Naam technologie:       ……………………………………………………………………….

Omschrijving technologie : ………………………………………………………………...
(max ong 100 woorden)
 

Periode beschikbaarheid: …………………………………………………………………..


Lees het laatste nieuws over AWAIR
bloemkool f2agri

Wat leren praktijkprojecten ons over gezuiverd afvalwater hergebruiken voor irrigatie in de landbouw?

5 juni 2024
Lees het volledige artikel

Watertoelating voor irrigatie_Ardo

Binnenkort watertoelating verplicht om gezuiverd afvalwater te hergebruiken voor irrigatie

5 juli 2023
Lees het volledige artikel

En wie gaat dat betalen? AWAIR kostenposten

En wie gaat dat betalen? Kostenposten van gezuiverd huishoudelijk afvalwater hergebruiken in landbouw

31 januari 2022
Lees het volledige artikel

awair_testen

Getest: chloordioxide, waterstofperoxide en ultrasone technologie om huishoudelijk effluent te desinfecteren voor irrigatie

6 december 2021
Lees het volledige artikel

AWAIR_irrigatiebuis

Irrigeren met gedesinfecteerd RWZI-water

1 februari 2021
Lees het volledige artikel