Begin oktober startte het Vlaams Kenniscentrum Water (VITO/Vlakwa) samen met Water-Link en DuCoop en een aantal Britse, Franse en Nederlandse partners het project Nereus op. Dit Europese project (Interreg 2 Zeeën programma) demonstreert de mogelijkheden van innovatieve technologie voor het hergebruik van afvalwater en andere afvalstromen in een stedelijke context. In ons land vinden demonstraties plaats in Antwerpen en Gent.

Nieuw demonstratienetwerk voor terugwinning water, energie en nutriënten in stedelijke context


Project NEREUS

Er is vandaag heel wat innovatieve technologie beschikbaar om ook in steden de afvalwaterstromen te sluiten en waardevolle grondstoffen (energie, water en nutriënten)  efficiënt te gaan hergebruiken. Toch vinden deze mogelijkheden slechts aarzelend en langzaam hun weg naar de praktijk. Om die opportuniteiten beter bekend te maken en een breder gebruik te stimuleren werd het Interreg 2-Zeeën-project NEREUS (‘New Energy and Resources from Urban Sanitation’) opgezet.

Nereus logo

Binnen het project wordt een demonstratienetwerk opgezet met twee demonstraties in Vlaanderen (Nieuwe Dokken Gent en Antwerpen Nieuw-Zuid), één in Noord-Frankrijk, één in Nederland en één  in Engeland. Bij de uitvoering van het project is het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO) hoofdpartner.

Nieuwe Dokken in Gent

In de woonwijk de Nieuwe Dokken in Gent zullen de kringlopen van 400 appartementen, een sporthal en een school gesloten worden, waarbij water, energie, grond- en afvalstoffen worden gerecupereerd en uitgewisseld. DuCoop maakt hiervoor gebruik van het ZAWENT-principe (Zero Afvalwater, Energie- en Nutriëntenterugwinning).  Nooit eerder werden de principes van de circulaire economie in ons land op deze schaal toegepast in een woonproject. Dit is een verhaal over energie, maar ook over mobiliteit, woonkwaliteit, afval- en watergebruik.
Binnen het NEREUS project wordt gefocust op de recuperatie van afvalwater (grijs waterfractie) en nutriënten (stikstof). Zo zal het grijs water gecollecteerd worden en opgewerkt worden tot effluent water (loosbaar water) die vervolgens verder opgewerkt zal worden tot proceswaterkwaliteit (voor nabijgelegen bedrijf Christeyns). Daarnaast zal er ook stikstofrecuperatie van digestaat door stripping en luchtscrubbing plaatsvinden.

Nieuw Zuid in Antwerpen

Bij een nieuwbouwproject op het Antwerpse Nieuwe Zuid zal het lokale waterbedrijf Water-Link een proefproject opzetten rond decentrale drinkwaterproductie. Het regenwater en grijs afvalwater (oa douche-en badwater) van een te bouwen flatgebouw zal lokaal gezuiverd worden tot drinkbaar water.

Demonstraties in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk

De Engelse watermaatschappij Southern Water plant onder meer de bouw van een pilootinstallatie voor de verwijdering en het hergebruik van nutriënten.
De Noord-Franse intercommunale CAPSO rond Saint-Omer neemt deel om oplossingen te vinden voor de lokale waterschaarste, kennis te verwerven over de lokale inzet van innovatief hergebruik van afvalstromen voor energieproductie. Evides Waterbedrijf focust dan weer op decentrale afvalwaterzuivering met opwerking tot irrigatiewater voor bijvoorbeeld urban farming, dit ook met aandacht voor terugwinning van energie (bijvoorbeeld energierecuperatie uit slib afkomstig van electrocoagulatieproces) en terugwinning van grondstoffen (P, N).

Kennispartners

Tevens betrokken bij het project zijn de universiteit van Portsmouth, Hogeschool Zeeland (HZ University of Applied Sciences) en VITO. De kennispartners zullen bij de opvolging/monitoring van de demonstraties ondersteuning bieden en zullen ook een aantal tools en strategieën ontwikkelen samen met de andere partners. Deze tools en strategieën zullen bij toekomstige projecten meer inzicht geven en zullen de implementatie van technologie met focus terugwinning energie, water en nutriënten stimuleren.

Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014 – 2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Looptijd: 1/10/2017 – 31/12/2021

Totaal projectbudget: 7.057.944,34€
EFRO-steun: 3.394.737,38€ (48,10%)

Contactpersoon: Veerle Depuydt
Meer info: www.nereus-project.eu


Lees het laatste nieuws over NEREUS
qerer

Waar liggen bedrijven van wakker? Ontdek de innovatievragen over water in memoranda richting verkiezingen 2024

12 januari 2024
Lees het volledige artikel

watertools handen

Ga aan de slag met de waaier aan watertools

28 maart 2023
Lees het volledige artikel

29 - 30 sep 2022

Interreg 2 Seas Annual Event

Fokker terminal, Den Haag

Samenwerkingsovereenkomsten

Modelovereenkomsten als ondersteuning bij uitwisseling van waterstromen

11 januari 2022
Lees het volledige artikel

NEREUS final conference

Herbeleef de NEREUS slotconferentie

6 december 2021
Lees het volledige artikel

25 nov 2021
09:30h - 17:00h

NEREUS project Final Conference

Vlakwa evenement

1 jun 2021
09:30h - 12:00h

Recovery of valuable resources from wastewater


Nieuwe Dokken

Nieuwe Dokken Gent - futureproof en klimaatneutraal

15 juni 2020
Lees het volledige artikel

Nereus site

Op zoek naar optimale kalkverhouding voor slibverwerking

12 januari 2020
Lees het volledige artikel

Nieuwe sanitatie biedt heel wat mogelijkheden. Op naar implementatie!

Nieuwe sanitatie biedt heel wat mogelijkheden. Op naar implementatie!

10 december 2019
Lees het volledige artikel

Nereus resource recovery uit afvalwater inspireert studenten voor modulair bouwconcept ‘the mobble’

Nereus resource recovery uit afvalwater inspireert studenten voor modulair bouwconcept ‘The Mobble’

22 mei 2019
Lees het volledige artikel

Project rond resource recovery uit stedelijk afvalwater in de kijker op europees evenement

Project rond resource recovery uit stedelijk afvalwater in de kijker op europees evenement

15 mei 2019
Lees het volledige artikel

Workshop bepaalt technologie- en duurzaamheidscriteria voor decision support tool rond grondstofherwinning uit afvalwater

Workshop bepaalt technologie- en duurzaamheidscriteria voor decision support tool rond grondstofherwinning uit afvalwater

28 januari 2019
Lees het volledige artikel

Afvalwaterstromen optimaal benutten voor hergebruik van water, nutriënten en energie

Afvalwaterstromen optimaal benutten voor hergebruik van water, nutriënten en energie

9 juli 2018
Lees het volledige artikel