Decentraal water, energie en nutriënten terugwinnen

Nereus Interreg2Seas

Er is vandaag heel wat innovatieve technologie beschikbaar om in steden de afvalwaterstromen te sluiten en waardevolle grondstoffen zoals water, energie en nutriënten efficiënt te hergebruiken. In de praktijk vinden deze mogelijkheden echter slechts aarzelend hun weg naar de markt. Om de bekendheid van dergelijke mogelijkheden en technologieën te vergroten en bijgevolg een breder gebruik te stimuleren, werd het demonstratieproject NEREUS opgezet. 

NEREUS (New Energy and Resources from Urban Sanitation) is een Interreg 2 Seas project dat demonstreert hoe innovatieve technologieën afvalwater en/of nog aanwezige grondstoffen en energie kunnen recupereren in een stedelijke context.

5 demosites

Mozaiek cases Nereus

Daartoe werd een internationaal demonstratienetwerk met in totaal vijf projecten opgezet:  

 1. Nieuwe Dokken (Gent, BE) 

  In samenwerking met partner DuCoop worden de kringlopen van 400 appartementen, een sporthal en een school er volgens het ZAWENT-principe (Zero Afvalwater, Energie- en Nutriëntenterugwinning) gesloten. 

  Daarbij worden water, energie, grond- en afvalstoffen gerecupereerd en uitgewisseld:

  ° Grijs water wordt gecollecteerd en opgewerkt tot loosbaar water en, in een volgend stadium, proceswater voor het nabijgelegen bedrijf Christeyns

  ° Stikstof van digestaat wordt gerecupereerd via stripping en luchtscrubbing

  ° Restwarmte van het effluent van de afvalwaterbehandeling wordt met behulp van een warmtepomp gerecupereerd en in het lokale warmtenet geïnjecteerd

  ° Het streefdoel? Jaarlijks hergebruik van 30.000 m3 water (> 90% van het totale verbruik), de benutting van ruim 500 MWh restwarmte en de recyclage van nutriënten in meststoffen. 

  Nieuwe dokken Nereus
 2. Nieuw Zuid (Antwerpen, BE) 

  Op het Antwerpse Nieuw-Zuid zet het lokale waterbedrijf water-link diverse proefprojecten op rond decentrale drinkwaterproductie, waarbij regenwater en grijs huishoudelijk afvalwater lokaal tot hoogkwalitatief drinkwater opgewerkt worden. 

  De technologie wordt getest in pop-up bar, restaurant en eventruimte Plein Publiek, waar drinkwater geproduceerd wordt op basis van het lokale afvalwater uit de keuken. In de loop van 2020 zal de technologie zijn toepassing vinden in een nieuwe supermarkt van Colruyt. 

  Nieuw Zuid Nereus

 3. Uit je Eigen Stad/Delft Blue Innovations (Rotterdam/Delft, NL) 

  In Nederland focust Evides Industriewater op decentrale afvalwaterzuivering met recuperatie van zowel water als energie en grondstoffen. 

  In de testhal Delft Blue Innovations in de Harnaschpolder nabij Delft wordt getest op onder meer anaerobe vergisting en de enzymatische omzetting van fijnezeefscreenings tot koolstofbron. Evides Industriewater doet er ook testen met algen die stikstof gebruiken als voedingsbron.

  Delft Nereus

 4. Peel Common Wastewater Treatment (Peel, VK) 

  De Engelse watermaatschappij Southern Water bouwt in het kader van het project labo- en pilootinstallaties voor verschillende doeleinden.  

  In de eerste fase van het project lag de focus op de verwijdering en het hergebruik van nutriënten zoals calciumfosfaat en struviet - beide bruikbaar als (basisstof voor) meststof – uit een zijstroom van de Peel Common Wastewater Treatment Plant, waarop zo’n 250.000 inwoners van Zuidoost Engeland zijn aangesloten. 

  In een tweede fase voorziet Southern Water een labo-opstelling aan de University of Brighton, waar technologieën voor het hergebruik van water geëvalueerd kunnen worden.

  Peel_Nereus
 5. Station d’épuration de Saint-Omer (Saint-Omer, FR) 

  De Noord-Franse intercommunale CAPSO rond Saint-Omer neemt deel om oplossingen te vinden voor de lokale waterschaarste, en kennis te verwerven over de lokale inzet van innovatief hergebruik van afvalstromen. 

  In het kader van het NEREUS-project zorgt CAPSO voor aanpassingen aan de slibverwerkingsinstallatie van de afvalwaterzuiveringscentrale van Saint-Omer. Deze moeten ervoor zorgen dat de verwerking en droging van het slib geoptimaliseerd wordt, opdat onder meer hergebruik als meststof op de lokale landbouwgronden mogelijk wordt.

  Saint Omer Nereus

   

Tools & strategieën 

Naast het testen en demonstreren van technologieën, richt het project zich ook specifiek op het verhogen van de sociale en maatschappelijke acceptatie van dergelijke oplossingen. Verschillende kennispartners in het project zetten zich daarom in voor de opvolging en monitoring van de demonstraties, de communicatie daaromtrent en de ontwikkeling van concrete tools en strategieën om bedrijven en overheden in hun keuzes en beleid te ondersteunen. Drempels moeten zo niet alleen geïdentificeerd, maar bovenal weggewerkt worden, opdat de implementatie van de technologieën in toekomstige projecten gestimuleerd kan worden. 

Vlakwa's bijdrage 

Vlakwa is hoofdpartner bij de uitvoering van het project en is verantwoordelijk voor het project management en de communicatie. 

Partners

 • Vlakwa (Kortrijk, BE) 
 • DuCoop cvba (Gent, BE) 
 • water-link (Antwerpen, BE) 
 • HZ University of Applied Sciences (Vlissingen, NL) 
 • Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer (Longuenesse, FR) 
 • University of Portsmouth Higher Education Corporation (Portsmouth, VK) 
 • Southern Water Services Ltd (Worthing, VK) 
 • Evides Industrial Water B.V. (Rotterdam, NL) 

Lees het laatste nieuws over NEREUS

qerer

Waar liggen bedrijven van wakker? Ontdek de innovatievragen over water in memoranda richting verkiezingen 2024

12 januari 2024
Lees het volledige artikel

watertools handen

Ga aan de slag met de waaier aan watertools

28 maart 2023
Lees het volledige artikel

29 - 30 sep 2022

Interreg 2 Seas Annual Event

Fokker terminal, Den Haag

Samenwerkingsovereenkomsten

Modelovereenkomsten als ondersteuning bij uitwisseling van waterstromen

11 januari 2022
Lees het volledige artikel

NEREUS final conference

Herbeleef de NEREUS slotconferentie

6 december 2021
Lees het volledige artikel

25 nov 2021
09:30h - 17:00h

NEREUS project Final Conference

Vlakwa evenement

1 jun 2021
09:30h - 12:00h

Recovery of valuable resources from wastewater


Nieuwe Dokken

Nieuwe Dokken Gent - futureproof en klimaatneutraal

15 juni 2020
Lees het volledige artikel

Nereus site

Op zoek naar optimale kalkverhouding voor slibverwerking

12 januari 2020
Lees het volledige artikel

Nieuwe sanitatie biedt heel wat mogelijkheden. Op naar implementatie!

Nieuwe sanitatie biedt heel wat mogelijkheden. Op naar implementatie!

10 december 2019
Lees het volledige artikel

Nereus resource recovery uit afvalwater inspireert studenten voor modulair bouwconcept ‘the mobble’

Nereus resource recovery uit afvalwater inspireert studenten voor modulair bouwconcept ‘The Mobble’

22 mei 2019
Lees het volledige artikel

Project rond resource recovery uit stedelijk afvalwater in de kijker op europees evenement

Project rond resource recovery uit stedelijk afvalwater in de kijker op europees evenement

15 mei 2019
Lees het volledige artikel

Workshop bepaalt technologie- en duurzaamheidscriteria voor decision support tool rond grondstofherwinning uit afvalwater

Workshop bepaalt technologie- en duurzaamheidscriteria voor decision support tool rond grondstofherwinning uit afvalwater

28 januari 2019
Lees het volledige artikel

Afvalwaterstromen optimaal benutten voor hergebruik van water, nutriënten en energie

Afvalwaterstromen optimaal benutten voor hergebruik van water, nutriënten en energie

9 juli 2018
Lees het volledige artikel

nereus

Nieuw demonstratienetwerk voor terugwinning water, energie en nutriënten in stedelijke context

16 november 2017
Lees het volledige artikel
Meer weten over dit project?