Met de IRROTool kan je op een eenvoudige manier de dimensies van een leidingnetwerk in kaart brengen. De tool berekent onder andere de buisdiameter en opvoerhoogte van de pomp voor een maximum aantal hydranten. Interesse? Vraag de tool nu gratis aan!

De IRROTool in een notendop

De IRROTool is een ontwerptool voor irrigatienetwerken. Met de tool kan je voor eender welk boomvormig leidingnetwerk een inschatting maken van de diameter van de buizen en de minimale pompeisen. De tool berekent dit voor het gewenste debiet en druk per uitstroompunt.

Voor wie is deze tool geschikt?

Om de IRROTool te gebruiken, heb je geen expertise nodig. De tool is geschikt voor (landbouw)bedrijven die interesse hebben om een leidingnetwerk aan te leggen om water van de ene locatie (zoals een bufferbekken) naar de andere (zoals een perceel) te transporteren. Of voor een bedrijf dat restwater uit de productie op overschot heeft en dat via een leidingsysteem aanbiedt aan naburige landbouwers. 
De output van de tool biedt waardevolle informatie voor particulieren om een eerste prijsinschatting bij een ingenieursbureau of aannemer te laten maken. Maar ook praktijkcentra, studiebureaus, aannemers en ingenieursbureaus kunnen van de IRROtool gebruikmaken in hun dienstverlening.

Voorbeeld IRROTool
Voorbeeld boomvormig irrigatienetwerk als input voor de tool


Irricoli

De tool werd ontwikkeld door prof. Niko Verhoest (UGent) in het kader van het LA-traject Irricoli, met steun van VLAIO. De andere partners van Irricoli zijn Flanders’ FOOD, Boerenbond, Vlakwa, Inagro en Vegebe. In Irricoli wordt onderzocht of gezuiverd huishoudelijk afvalwater op een voedselveilige manier kan ingezet als irrigatiewater voor vollegrond groenten.

Hier vind je meer info en kan je de tool aanvragen  

Wist je trouwens dat er op onze site ook nog heel wat andere tools te ontdekken vallen?      


Lees het laatste nieuws over IRRICOLI
Irricoli inagro

Stockage verlaagt de microbiële contaminatie van gezuiverd huishoudelijk afvalwater

3 mei 2024
Lees het volledige artikel

26 jan 2024
10:00h - 16:00h

Herbruikbare waterbronnen voor duurzame landbouw: wetgevende aspecten en mogelijkheden tot samenwerking

Vlakwa evenement
VAC Gent (Virginie Loveling), Gent

2 jun 2023
10:00h - 11:30h

Dimensioneer je irrigatienetwerk


Irricoli bloemkolen

Bacteriële besmetting daalt bij opslag RWZI-water

9 november 2022
Lees het volledige artikel

Irrigatie landbouw plantje

Nieuw onderzoek naar de microbiologie bij irrigatie met gezuiverd huishoudelijk afvalwater

28 maart 2022
Lees het volledige artikel