Vorige week vond het online startevent van het H2020 project B-Watersmart plaats. In dit project werkt Vlakwa samen met 35 Europese partners om de transformatie naar een waterslimme economie en maatschappij te versnellen in Europese kustregio’s. In Vlaanderen werken we rond twee cases: enerzijds alternatieve waterbronnen (via RO en effluenthergebruik) in Diksmuide en anderzijds opvang en behandeling van regenwater via gescheiden stelsel, voor hergebruik door landbouw. De Vlaamse partners zijn Vlakwa, Aquafin, De Watergroep, Proefstation voor de Groententeelt, VITO, KWR en Stad Mechelen.

Het project B-Watersmart wordt gefinancierd vanuit het H2020 onderzoeks- en innovatieprogramma. Het doel is om de transformatie naar waterslimme economieën en maatschappijen in de Europese kustregio’s te versnellen. Het project zet in op grootschalige systemische innovatie, waarbij uitgeselecteerde technologieën worden gecombineerd met waterbeheer- en slimmedataoplossingen voor diverse sectoren.

De waterslimme aanpak wordt gebruikt om nieuwe businessmodellen voor de circulaire economie op te maken. Daarvoor worden er zes regio’s samengebracht als living labs: Alicante (Spanje), Bodø (Noorwegen), Vlaanderen (België), Lissabon (Portugal), Oost-Friesland (Duitsland) en Venetië (Italië). Deze living labs zijn complementair op vlak van schaal, uitdagingen en type gebruikers en sectoren. Ze zullen elkaar versterken via kennisuitwisseling en samen zorgen voor replicatie en opschalen via een gebruikersnetwerk. Bovendien wordt er ook een participatorische aanpak gehanteerd voor co-creatie en implementatie van oplossingen, met aandacht voor governance, regelgeving en policy. Er komen diverse technologieën voor waterhergebruik aan bod en waar mogelijk ook  voor hergebruik van andere grondstoffen (energie, nutriënten). De datatoepassingen steunen op de FIWARE-technologie.

Een eerste case in Vlaanderen focust op de waterbevoorrading van het waterproductiecentrum De Blankaart waterslim maken. Daartoe zullen De Watergroep en Aquafin onderzoeken via welke behandelingsstappen huishoudelijk effluent kan ingezet worden voor drinkwaterproductie, en hoe de huidige drinkwaterproductie kan geoptimaliseerd worden met geavanceerde membraantechnologie.

De tweede case vindt plaats in de regio Mechelen. Stad Mechelen onderzoekt samen met Aquafin, VITO en Proefstation voor de Groententeelt hoe regenwater (van een gescheiden rioleringsstelsel) optimaal gebufferd en behandeld kan worden voor landbouwgebruik. Vlakwa ondersteunt beide business cases in detectie van ideale circulaire waardeketens, op het vlak van maatschappelijke aspecten en regelgeving, en is ook betrokken bij de communicatie.

Blijf op de hoogte van de laatste B-Watersmart nieuwtjes via Twitter.


Lees het laatste nieuws over B-WaterSmart
6 jun 2024
09:00h - 17:15h

Slotconferentie Living Lab Vlaanderen van het B-WaterSmart project

Congrescentrum Lamot, Mechelen

Wat na afloop van een project? CoP-3

Innovatie binnen financiering, beheer en samenwerking. Wat na afloop van een project?

6 december 2023
Lees het volledige artikel

Marketplace Water Europe

Nieuwe Europese marktplaats voor circulaire economie

5 oktober 2022
Lees het volledige artikel

b-watersmart logo graphic

B-WaterSmart lanceert Europees kennisportaal voor circulaire economie en ‘smart’ watergebruik

6 december 2021
Lees het volledige artikel