Nature based solution 

Door de rechtstreekse koppeling te maken met een belucht rietveld wil het AMREWAS project de operationele en investeringskosten die horen bij de huidige stand der techniek verkleinen. Het project combineert ammoniumrecuperatie via een stripping/scrubbing installatie met een plantgebaseerde zuivering als nature based solution voor het bekomen van een hoogwaardige effluentkwaliteit, vertrekkende van een afvalwater met een hoge ammoniumconcentratie. Het gezuiverde afvalwater kan niet alleen geloosd worden op het oppervlaktewater conform de VLAREM wetgeving maar ook hergebruikt of toegepast in de landbouw omwille van de resterende kaliumzouten.  

Ook indien er hogere eisen gesteld worden aan het hergebruikwater, kan de hoge kwaliteit van het effluent leiden tot lagere operationele kosten voor de nageschakelde techniek (NF/RO) doordat de membranen minder vaak gespoeld c.q. vervangen moeten worden. Dit kan tot verdere daling van operationele kosten leiden. De combinatie stripping en scrubbing met een belucht rietveld zou potentieel de meeste energie-efficiënte zuivering kunnen zijn voor stikstofrijke afvalwaters.   

 
Onze bijdrage 

AMREWAS is een Vlakwa Open Call 2018 project. Via deze oproep voor demonstratie- en disseminatieprojecten biedt het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO) (financiële) ondersteuning aan technologieaanbieders die hun innovatieve technologie, product of concept bij een eindgebruiker willen uittesten. Zij krijgen daarvoor één jaar de tijd. 

 
Partners
  • Detricon
  • Rietland
Meer weten over dit project?