Het project Waterbewust bouwen steunt op de stijgende vraag van de bouwsector (architecten, aannemers, studiebureaus, sanitaire installateurs) naar praktische informatie en ervaring, tools en ondersteuning rond technologieën die rationeel en circulair watergebruik mogelijk maken.

Het doel is om bedrijven uit de hele bouwketen aan te zetten om individuele en collectieve innovatieve technologieën te integreren om waterbewuster te bouwen. Dat brengen we in de praktijk door bestaande informatie te verzamelen, knelpunten te detecteren, nieuwe expertise op te bouwen, theoretische kennis naar de praktijk te vertalen en die best practices in de sector te verspreiden.

Via dit project willlen we de bebouwde omgeving weerbaarder maken tegen droogte en waterschaarste door individuele en collectieve innovatieve technologieën toe te passen op vlak van:

 1. Rationeel watergebruik
 2. Circulair watergebruik met hemelwater en grijs water
 3. Lokale aanvulling van grondwaterstanden

Waterbewust bouwen schema

Het project heeft als belangrijkste doelstelling de stijgende kennisnood in de bouwsector in te vullen door

 • Informatie te verzamelen uit zeven (bijna) afgelopen projecten
 • Kennis en expertise uit te breiden door van vier lopende of nieuwe projecten te beleiden
 • Onderzoek te doen naar waterkwaliteit

Onze bijdrage 

Dit is een goedgekeurd project onder het VLAIO COOCK (= Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding) subsidiekader. Partners Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), NAV, WTCB, Vlario en Vlakwa gedurende twee jaar nauw gaan samenwerken om individuele en collectieve innovatieve technologieën ingang te doen vinden in de bouwsector. 

Partners
 • Vlaamse Confederatie Bouw (VCB)
 • NAV
 • WTCB
 • Vlario
 • Vlakwa
Meer weten over dit project?