Energie en water zijn belangrijke productiefactoren in wasserijen, deze wegen steeds meer door in de bedrijfskosten. Om rendabel te blijven en verder te kunnen groeien winnen deze parameters aan belang om binnen het bedrijfsproces te optimaliseren. De kwaliteit van het waswater is bij aanpassingen aan het bedrijfsproces erg belangrijk en dient ten allen tijde gegarandeerd te blijven. Om water, energie en wasmiddelen te besparen en ten allen tijde de lozingsnormen te halen, zal wasserij St-Klara als middelgrote wasserij in hun sector inzetten op een compact MBR-concept dat op vandaag bij een aantal grote wasserijen wordt ingezet. De wasserij wil samen met de technologieleverancier Veride (afdeling van GEO-Engineering) nagaan hoe ver deze technologie reikt naar verwijdering van een aantal specifieke polluenten (probleemparameters) en de mogelijkheden tot hergebruik zonder aan kwaliteit van het wasproces in te boeten. Ook de lozingsparameter ‘Chloriden’ wint aan belang. Door meer op hergebruik in te zetten, dient minder inkomend water te worden behandeld (onthard) waardoor minder chloriden in het afvalwater aanwezig zullen zijn. Door het inzetten van de technologie zal een heel zuiver water verkregen worden, wat bij hergebruik een aandachtspunt vormt voor de wasserijen. Is het water niet te zuiver? Dient het water gemineraliseerd te worden? Dit zijn een aantal vragen die tijdens de looptijd van het project beantwoord zullen worden.

Het consortium bestaat uit volgende partijen:  wasserij ST-Klara/KlaratexVeride (afdeling van GEO-Engineering), Christeyns, Consultes en kennispartner VITO.

Image
mbrro

(vlnr: Karel Dermaux, St-Klara/Klaratex; Griet Buyck, Consultes; Dirk Poriau, Christeyns; Dirk Van der Stede, Vlakwa; Karen Vanderstraeten, VITO; Piet Dermaux, St-Klara/Klaratex; Ward De Wachter, Veride; Mathieu Decraene, St-Klara/Klaratex; Peter Cauwenberg, VITO)

Meer weten over dit project?