De provinciale contactdagen van Vlario kunnen dit najaar helaas niet doorgaan in hun vertrouwde vorm. Praktische webinars over 5 verschillende waterthema’s komen daarvoor in de plaats, telkens van 9u tot 11u.

Deze webinar: 

Gemeenten hebben een aantal cruciale rollen in deze Blue Deal. Vooreerst als beheerder van de infrastructuur en de publieke ruimte en zo leveren zij een belangrijke bijdrage aan het blauwgroen dooraderen van de ruimte. De komende jaren wordt daarom de opmaak van hemelwaterplannen verplicht, met meer nadruk op infiltratie en hergebruik én met bijkomende middelen voor de uitvoering van die plannen. Er komt ook een aanpassing van de “code van goede praktijk riolering op openbaar domein” om bij de aanleg van wegen en pleinen meer aandacht te hebben voor infiltratie.

Daarnaast kunnen de gemeenten ook als regisseur een belangrijke rol spelen in het stimuleren van het hergebruik van water, door lokaal vraag en aanbod samen te brengen. Er werd ook gewezen op de grote mogelijkheden in de vergunningverlening, waar gemeenten kunnen werken met een droogtetoets of via het opleggen van wateraudits.

Hoe ga je hier als gemeente concreet mee aan de slag? Tijdens deze webinar worden een aantal voorbeelden van droogtemaatregelen gegeven alsook een toelichting van enkele reeds opgemaakte hemelwater-en droogteplannen. Kathleen Van Dorslaer, projectleider van de CIW-projectgroep ‘Hemelwater- en Droogteplannen’ en beleidsadviseur van de provinciale dienst integraal waterbeleid geeft de stand van zaken over de aanpassing van de huidige methodiek om tot een hemelwater- en droogteplan te komen.

Voor iedere gemeente en rioolbeheerder die hiermee aan de slag wil, is deelname aan deze webinar een must. Er zal voldoende mogelijkheid tot vraagstelling voorzien zijn.

Programma:

  • Stand van zaken over de aanpassing van de huidige methodiek om tot een hemelwater- en droogteplan te komen
    Door Kathleen Van Dorslaer, projectleider van de CIW-projectgroep ‘Hemelwater- en Droogteplannen’ en beleidsadviseur van provinciale dienst integraal waterbeleid
  • Voorbeelden aanpak en opmaak van hemelwater-en droogteplan
    • Lokeren – door medewerker stad Lokeren
    • Leuven – door medewerker stad Leuven

 

Schrijf hier in voor deze Vlario webinar 4.

Overzicht van alle webinars:

Je kan je voor één of meerdere webinars afzonderlijk inschrijven of voor de 5 webinars tegelijk via vlario.be/activiteiten/5webinars

 

Andere interessante evenementen

9 sep 2021

Voka LAB Duurzaam Waterbeheer: circulair watergebruik

Nelissen Steenfabrieken, Lanaken
16 - 28 sep 2021
13:00h - 17:00h

Inspiratiereeks 'Wat met Water?'

21 sep 2021
08:30h - 17:00h

VLARIO-dag 2021

Antwerp Expo,