Bij droogte en waterschaarste is gezuiverd afvalwater een interessante waterbron om gewassen te beregenen. In 2019 startte Inagro met Vlakwa, VITO en ILVO,  langetermijnirrigatieproeven waarin spinazie, bloemkolen en aardappelen onder gecontroleerde omstandigheden worden beregend met verschillende types gezuiverd afvalwater.

Concreet onderzoeken we de effecten van 

  • Gezuiverd afvalwater van de diepvriesgroente- en aardappelverwerkende industrie 
  • Gezuiverd huishoudelijk afvalwater van Aquafin

Na twee jaar irrigatieproeven blijkt dat de geleidbaarheid (EC) van irrigatiewater een aandachtspunt is. Herhaaldelijk en veelvuldig beregenen met water met een EC boven 4.500 µS/cm leidt tot bladverbranding en een verhoogd zoutgehalte in de bodem. Vanaf het tweede beregeningsjaar daalt bovendien de opbrengst van de gewassen. 

Een overmaat aan zouten (NaCl) in de bodem kan nadelige effecten hebben: 

  • Water kan minder gemakkelijk worden opgenomen door de wortels
  • Nutriëntenopname van de planten wordt verstoord 
  • Bodemstructuur raakt aangetast
     

Om de effecten van zoutopstapeling in de bodem verder na te gaan, wordt er tijdens de winterperiode van 2020-2021 opnieuw onder alle regenkappen beregend. De hoeveelheid regenwater komt overeen met de natuurlijke neerslag die op de percelen zou terechtkomen. De geplande irrigatieproeven in 2021 zullen verder uitsluitsel geven over het effect van de waterkwaliteit op gewasopbrengst en bodemkwaliteit. 

De proeven tonen aan dat de geleidbaarheid van het irrigatiewater een struikelblok is. Verder onderzoek is aangewezen om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over de juiste waterkwaliteit voor elk type gewas. 

Lees meer over de factor geleidbaarheid (bijvoorbeeld in de irrigatieproef met bloemkolen in 2020)  in Proeftuinnieuws
 


Lees het laatste nieuws over IRRIGATIE 2.0
Watertoelating voor irrigatie_Ardo

Binnenkort watertoelating verplicht om gezuiverd afvalwater te hergebruiken voor irrigatie

5 juli 2023
Lees het volledige artikel

watertools handen

Ga aan de slag met de waaier aan watertools

28 maart 2023
Lees het volledige artikel

12 sep 2022
11:30h - 16:00h

Studienamiddag slimmer irrigeren

Ieperseweg 87, Rumbeke-Beitem

Bufferbekken Poperinge.

Dagelijks aanschuiven bij nieuw bufferbekken in Poperinge

7 september 2022
Lees het volledige artikel

Waterradar

WaterRadar weer up to date

8 juni 2022
Lees het volledige artikel

Waterradar

Hoe gebruik je als landbouwer en bedrijf de WaterRadar?

29 juni 2021
Lees het volledige artikel

Waterradar

WaterRadar verbindt watervraag en -aanbod voor landbouw

22 maart 2021
Lees het volledige artikel

irrigatie_afvalwater

Voedingsbedrijven, help de landbouw aan water!

4 mei 2020
Lees het volledige artikel

spinazie_irrigatie

Gewassen irrigeren met gezuiverd afvalwater

11 maart 2020
Lees het volledige artikel