Wat is het effect van irrigatie met water van alternatieve waterbronnen op de opbrengst en de kwaliteit van gewassen tijdens de teelt en na de oogst? Onderzoeksinstituut Inagro heeft vorige zomer een irrigatieproef met verschillende types gezuiverd afvalwater opgezet voor de beregening van aardappel, spinazie en bloemkool.

Concreet werd gezuiverd afvalwater van Aquafin, van een groenteverwerkend bedrijf en van een aardappelverwerkend bedrijf uitgetest. Hiermee werd onderzocht welk effect deze alternatieve waterbronnen hebben op de opbrengst en kwaliteit van het gewas tijdens de teelt en na de oogst. In tijden van waterschaarste speelt immers niet enkel de beschikbaarheid van water een rol maar is ook de kwaliteit ervan belangrijk, zeker voor irrigatie.

Uit de eerste proefresultaten blijkt dat het beregenen met gezuiverd afvalwater geen opbrengst- of kwaliteitsvermindering teweegbrengt bij aardappelen en bloemkool. Bij bladgewassen zoals spinazie moet er aandacht zijn voor de geleidbaarheid van de alternatieve waterstromen. Die mag niet te hoog zijn om bladverbranding te vermijden.

Gedetailleerde proefresultaten zijn hier te consulteren in het thematisch nummer van Proeftuinnieuws.

Volgend seizoen worden de irrigatieproeven hernomen. Inagro wenst immers ook te onderzoeken welke de langetermijneffecten zijn van irrigatie met deze waterbronnen op de bodemkwaliteit.

Deze proeven worden uitgevoerd in het kader van het VLAIO LA-traject ‘Irrigatie 2.0: Wanneer waar welk water?’. Inagro coördineert het project en kan rekenen op de medewerking van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en Vlakwa. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen en diverse co-financiers. Het project werd op 1 oktober 2018 opgestart en duurt vier jaar.

Meer info over het project.


Lees het laatste nieuws over IRRIGATIE 2.0
Watertoelating voor irrigatie_Ardo

Binnenkort watertoelating verplicht om gezuiverd afvalwater te hergebruiken voor irrigatie

5 juli 2023
Lees het volledige artikel

watertools handen

Ga aan de slag met de waaier aan watertools

28 maart 2023
Lees het volledige artikel

12 sep 2022
11:30h - 16:00h

Studienamiddag slimmer irrigeren

Ieperseweg 87, Rumbeke-Beitem

Bufferbekken Poperinge.

Dagelijks aanschuiven bij nieuw bufferbekken in Poperinge

7 september 2022
Lees het volledige artikel

Waterradar

WaterRadar weer up to date

8 juni 2022
Lees het volledige artikel

Waterradar

Hoe gebruik je als landbouwer en bedrijf de WaterRadar?

29 juni 2021
Lees het volledige artikel

Waterradar

WaterRadar verbindt watervraag en -aanbod voor landbouw

22 maart 2021
Lees het volledige artikel

Gewassen

Geleidbaarheid blijkt struikelblok bij irrigatie

4 januari 2021
Lees het volledige artikel

irrigatie_afvalwater

Voedingsbedrijven, help de landbouw aan water!

4 mei 2020
Lees het volledige artikel