Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters maakt ruim 9 miljoen euro vrij voor de uitrol van het Internet Of Water, een intelligent waterbeheersysteem dat de waterkwaliteit en -kwantiteit permanent en in real time kan opvolgen. 2500 sensoren zullen in Vlaanderen geïnstalleerd worden en data aanleveren aan de zelflerende software. Dankzij die data kan Vlaanderen zich in de toekomst beter wapenen tegen wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging.

2500 sensoren voor permanente opvolging

Het Internet of Water is een grootschalig permanent sensorennetwerk met 2500 kleine, energiezuinige en draadloze waterkwaliteitssensoren verspreid over Vlaanderen. Het brengt de beschikbare waterreserves en de waterkwaliteit van bodem-, grond- en oppervlaktewater en gezuiverd rioolwater in kaart en volgt er de evoluties van op. Door actuele meetgegevens, aangevuld met zelflerende voorspellingen van belangrijke parameters, zal het mogelijk worden om de waterreserves beter te benutten in functie van de watervraag.

Internet of water beschermt vlaanderen tegen waterrisico's

Voorspellingen die leiden tot gerichte maatregelen

Dit project laat toe om verder vooruit te kijken en beter te anticiperen op bijvoorbeeld een kritische daling van de waterkwaliteit of waterschaarste. Permanente metingen gekoppeld aan een predictief model laten toe om langer op voorhand in te schatten wanneer problemen zich zullen voordoen. Zo kan er sneller met de betrokken stakeholders (landbouwbedrijven, binnenscheepvaart, waterbeheerders…) afgestemd worden om maatregelen te treffen waardoor de economische en ecologische impact van eventuele maatregelen optimaal beheerd wordt.

Internet of water beschermt vlaanderen tegen waterrisico's

Partnerschap met rol voor Vlawka

Het project Internet Of Water is een krachtenbundeling van verschillende partners: VMM, Watergroep, Aquafin, VITO, imec en Vlakwa en toont de ambitie van Vlaanderen om internationale koploper te worden inzake slim waterbeheer.

De Vlaamse ministers die betrokken zijn bij de goedkeuring van dit project verheugen zich over de mogelijkheden van Internet of Water.

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters: “Opnieuw bewijzen technologie en innovatie hun nut in de aanpak van maatschappelijke problemen. Sensoren spelen permanent real-time data door naar zelflerende software, die op zijn beurt realistische voorspellingen kan doen. Dat stelt ons dan weer in staat om tijdig de juiste ingrepen te doen. Met Internet Of Water geven we een onze waterbeheerders een innovatief instrument in handen waardoor ze Vlaanderen beter kunnen beschermen tegen wateroverlast, - schaarste of -verontreiniging.”

Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel: “Deze unieke samenwerking van Vlaamse actoren uit de watersector en kennisinstellingen is een belangrijke stap in de innovatie van het waterbeleid in Vlaanderen. Dit initiatief past perfect in het Actieplan Droogte en Wateroverlast, dat Vlaanderen robuuster moet maken op het vlak van water.” 


Lees het laatste nieuws over Internet of Water Flanders
7 dec 2023
12:00h - 17:30h

Slotevent onderzoeksproject Internet of Water Flanders

Vlakwa evenement
Herman Teirlinckgebouw, Brussel

IoW

Verzilting meten voor duurzamer waterbeheer in kustgebied en havens

11 januari 2023
Lees het volledige artikel

8 dec 2022
12:00h - 18:00h

Aan de slag met live data over waterkwaliteit

Congrescentrum Lamot, Mechelen

IoW RWZI Aartselaar

50 nieuwe IoW-sensoren: Dit zijn toepassingen van waterkwaliteit meten

21 november 2021
Lees het volledige artikel

workshop imec

Sensorische data dragen bij aan oplossing tegen verzilting

6 april 2020
Lees het volledige artikel

IOW logo

Internet of Water Flanders: eerste sensoren zijn een feit

3 maart 2020
Lees het volledige artikel