Meer dan 30 Vlaamse stakeholders hebben op 6 maart 2020 een workshop in Brugge rond de problematiek van verzilting in Vlaanderen bijgewoond. Doel: het ontwikkelen van een use case. De deelnemers wisselden hun kennis, belangen en noden uit tijdens de workshop en daaropvolgende pitches.

Vlakwa stond, samen met de Internet of Water Flanders partners Aquafin, De Watergroep, imec, VITO en VMM, in voor de organisatie. Die was specifiek gericht op waterbeheerders, watergebruikers en kenniscentra die expertise en ervaring hebben rond de verziltingsproblematiek. De projectpartners startten de workshop met een overzicht van de geboekte vooruitgang en een toelichting over hoe zij hopen sensoren in te zetten om oplossingen voor hun verziltingsproblemen te vinden.

In het tweede interactief gedeelte volgde een brainstorm waarin de deelnemers de specifieke verziltingsproblematiek definieerden, en er werd bekeken hoe de IoWFlanders sensoren kunnen bijdragen aan een oplossing. Tijdens een aantal pitches van deelnemers werden concrete use cases voorgesteld. Daaruit bleek duidelijk dat verzilting zowel een probleem is voor de polders als voor de havengebieden van Gent en Antwerpen. Zowel landbouw, natuur, industrie, drinkwaterwinning als infrastructuurbeheerders worden met de problematiek geconfronteerd.

Meer info en de verschillende presentaties vindt u op de website van Internet of Water Flanders

Blijft u graag op de hoogte van dit project, schrijf u dan in op de project-nieuwsbrief


Lees het laatste nieuws over Internet of Water Flanders
7 dec 2023
12:00h - 17:30h

Slotevent onderzoeksproject Internet of Water Flanders

Vlakwa evenement
Herman Teirlinckgebouw, Brussel

IoW

Verzilting meten voor duurzamer waterbeheer in kustgebied en havens

11 januari 2023
Lees het volledige artikel

8 dec 2022
12:00h - 18:00h

Aan de slag met live data over waterkwaliteit

Congrescentrum Lamot, Mechelen

IoW RWZI Aartselaar

50 nieuwe IoW-sensoren: Dit zijn toepassingen van waterkwaliteit meten

21 november 2021
Lees het volledige artikel

IOW logo

Internet of Water Flanders: eerste sensoren zijn een feit

3 maart 2020
Lees het volledige artikel

Internet of water beschermt vlaanderen tegen waterrisico's

Internet of Water beschermt Vlaanderen tegen waterrisico's

8 april 2019
Lees het volledige artikel