Verzilting wordt een steeds groter probleem in Vlaanderen. Dankzij real-time metingen met sensoren kunnen we echter het waterbeheer gericht bijsturen om de impact van verzilting te beperken. Het project Internet of Water Flanders brengt dat in de praktijk via concrete toepassingen in het IJzerbekken, de Brugse Polders en de haven van Gent.

IoW installatie

Verzilting meten voor doeltreffendere drinkwaterproductie

Verzilting heeft een grote impact in het IJzerbekken. Het brengt zowel landbouw en ecologie, als de productie van drinkwater in moeilijkheden. Binnen het project Internet of Water Flanders wordt daarom een monitoringnetwerk uitgerold langs de IJzer. Momenteel bestaat het uit 25 sensoren die real time de geleidbaarheid van het water meten als indicator voor verzilting.

Het komende jaar groeit het pilootnetwerk verder tot 50 sensoren. Dankzij de continue informatie van de sensoren kan De Watergroep zien of de waterkwaliteit volstaat om drinkwater te produceren. Concreet kan het waterbedrijf zo doeltreffend bepalen of, en uit welke waterloop het best wanneer water inneemt in het spaarbekken van de Blankaart voor drinkwaterproductie.

IoW installatie

Verzilting meten om droogte te anticiperen

Ook voor polderbesturen vormt verzilting een uitdaging, en kunnen real-time sensordata soelaas bieden. Afhankelijk van de geleidbaarheid wordt beslist om water in te nemen uit de IJzer of niet. De data helpen ook om het effect van zoutwaterintrusie uit grondwater te interpreteren en het effect van zout water op de waterbalans.

In het IJzerbekken wordt zoutgehalte, samen met waterkwantiteit, ook gebruikt om de droogtetoestand te evalueren. Verzilting is namelijk een goede indicator voor het gecumuleerde effect van droogte. Internet of Water Flanders ontwikkelde daarom een verziltingsindicator die al ingezet wordt in het IJzerbekken en de Brugse Polders. De indicator gebruikt sensordata over geleidbaarheid om de verziltingstoestand en -trend te bepalen in een live dashboard. Zo krijgen we niet alleen inzicht in de huidige droogtetoestand, maar ook in de patronen van verzilting doorheen tijd en ruimte. Zoals verwacht signaleren de meeste meetpunten een piek in geleidbaarheid tijdens droge zomermaanden. Zo evalueren we de droogtetoestand op basis van zowel waterkwaliteit als -kwantiteit, beiden een bepalende factor aan de kust. 

IoW landschap

 

Verzilting meten voor slimmere havens

In havens heeft zout water een impact op de infrastructuur, zoals afbraak van staal. Maar verzilting beperkt bedrijven ook om dok- of kanaalwater te gebruiken als proceswater. Ook de haven van Gent (North Sea Port) volgt de waterkwaliteit op via real-time sensoren van Internet of Water Flanders. Zo kan de haven de kwaliteit van verschillende waterbronnen beter monitoren. Dat opent mogelijkheden voor slimmer watergebruik, zoals dokwater inzetten als proceswater of koelwater sturen in functie van de beschikbare waterkwaliteit.

Dorst naar meer?

Ben je van plan om zelf aan de slag te gaan met sensoren? Heb je een idee om verzilting van oppervlaktewater of grondwater tegen te gaan, of er rijpt misschien al een concreet project? Aarzel niet om contact op te nemen!

Dit artikel puurt uit de eventworkshop van het project Internet of Water Flanders, waarin ook Vlakwa partner is. Ontdek hier meer over het project en download de presentaties van het stakeholderevent.


Lees het laatste nieuws over Internet of Water Flanders
7 dec 2023
12:00h - 17:30h

Slotevent onderzoeksproject Internet of Water Flanders

Vlakwa evenement
Herman Teirlinckgebouw, Brussel

8 dec 2022
12:00h - 18:00h

Aan de slag met live data over waterkwaliteit

Congrescentrum Lamot, Mechelen

IoW RWZI Aartselaar

50 nieuwe IoW-sensoren: Dit zijn toepassingen van waterkwaliteit meten

21 november 2021
Lees het volledige artikel

workshop imec

Sensorische data dragen bij aan oplossing tegen verzilting

6 april 2020
Lees het volledige artikel

IOW logo

Internet of Water Flanders: eerste sensoren zijn een feit

3 maart 2020
Lees het volledige artikel

Internet of water beschermt vlaanderen tegen waterrisico's

Internet of Water beschermt Vlaanderen tegen waterrisico's

8 april 2019
Lees het volledige artikel