Vlaanderen zet zijn eerste stappen op weg naar een sensorennetwerk dat in real time waterkwaliteitsindicatoren meet. In de loop van december 2019 zijn de eerste prototypes van de imec vloeistofsensor geïnstalleerd op vier testlocaties in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen. Deze sensoren meten zowel in oppervlaktewater als in afvalwater. De testlocaties worden tijdens de looptijd van het programma uitgebreid naar heel Vlaanderen.

imec sensoren

De vloeistofsensoren die imec ontwikkelt, staan centraal in de uitbouw van het slimme netwerk van Internet of Water Flanders. Deze vloeistofsensoren werden de voorbije maanden uitvoerig en succesvol getest in het laboratorium en vergeleken met de standaard meetmethoden. Een verdere optimalisatie om zowel elektrische geleidbaarheid als temperatuur en zuurtegraad (pH) te meten stond daarbij centraal. Het gaat om sensoren die gebruik maken van siliciumtechnologie en geschikt zijn voor diverse IoT-toepassingen. De verwachte kosten per sensor liggen veel lager dan van vergelijkbare sensoren. Ondertussen heeft imec ook het ontwikkelingstraject voor een vloeistof nitraatsensor opgestart.

Veldtesten

Een logische volgende stap is onderzoeken hoe deze sensoren zich gedragen in reële omstandigheden, in de buitenwereld, om ook daar tot betrouwbare meetresultaten te komen. Daarom werd op de gekozen locaties naast de imec IoT-sensoren ook telkens een duurdere multiparameter referentiesensor van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) geïnstalleerd. Zo kunnen de meetresultaten van beide sensoren met elkaar vergeleken worden. Op drie van de locaties gaat het om oppervlaktewater. Op één locatie gaat het om rioolwater nabij een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Voor meer details en nieuws over het project kun je terecht op de website van Internet of Water Flanders (www.internetofwater.be) . Je leest er meer over het opzet van de IoT-structuur van het netwerk en de geplande stakeholdersevenementen waarbij men de dialoog aangaat met waterbeheerders en andere betrokken instanties voor het uitwerken van praktische use cases rond concrete wateruitdagingen in onze regio.

Begin deze maand lanceerde Internet of Water ook zijn eerste nieuwsbrief. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over het onderzoeksproject, kun je hier intekenen.


Lees het laatste nieuws over Internet of Water Flanders
7 dec 2023
12:00h - 17:30h

Slotevent onderzoeksproject Internet of Water Flanders

Vlakwa evenement
Herman Teirlinckgebouw, Brussel

IoW

Verzilting meten voor duurzamer waterbeheer in kustgebied en havens

11 januari 2023
Lees het volledige artikel

8 dec 2022
12:00h - 18:00h

Aan de slag met live data over waterkwaliteit

Congrescentrum Lamot, Mechelen

IoW RWZI Aartselaar

50 nieuwe IoW-sensoren: Dit zijn toepassingen van waterkwaliteit meten

21 november 2021
Lees het volledige artikel

workshop imec

Sensorische data dragen bij aan oplossing tegen verzilting

6 april 2020
Lees het volledige artikel

Internet of water beschermt vlaanderen tegen waterrisico's

Internet of Water beschermt Vlaanderen tegen waterrisico's

8 april 2019
Lees het volledige artikel