Parameters voor waterkwaliteit

Water is een schaars en duurzaam gebruik is noodzakelijk. We moeten onze watervoorraden daarom zo optimaal mogelijk beheren. Internet of Water volgt indicatoren voor waterkwaliteit op en toetst ze aan slimme algoritmes en hydrologische modellen.

Het doel? Risico's en problemen identificeren voor een dynamischer en flexibeler waterbeheer.

Sensorennetwerk

Internet of Water Flanders is een onderzoeksproject dat de kwaliteit van de Vlaamse wateren met behulp van digitale technologieën op continue wijze en in real-time wil monitoren.  

Daartoe wordt in de eerste plaats een draadloze sensor ontwikkeld, met als centrale aandachtspunten de betaalbaarheid en het vermogen om met één enkele sensor meteen diverse indicatoren te meten. Binnen het project zullen vervolgens 2.500 van die sensoren uitgerold worden over diverse locaties in Vlaanderen, zowel voor grondwater, oppervlaktewater als behandeld en onbehandeld huishoudelijk afvalwater. 

Dashboard 

Om de resultaten van de metingen op een waardevolle manier te kunnen gebruiken, worden ze gekoppeld aan andere, bestaande data en verder via innovatieve algoritmes en hydrologische modellen verwerkt. Dat moet toelaten om toekomstige evoluties te voorspellen en concrete en gerichte acties te ondernemen. Internet of Water Flanders voorziet de nodige software en applicaties om de data tot praktisch bruikbare beleidsinformatie te verwerken.  

Onze bijdrage 

Internet of Water Flanders is een samenwerking tussen imec, VITO, Vlakwa/VITO, VMM, De Watergroep en Aquafin, met de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Vlakwa/VITO is hoofdpartner voor communicatie en stakeholdermanagement van het project. 

Partners
  • imec (Leuven, BE) 
  • VITO (Mol, BE) 
  • Vlakwa/VITO (Kortrijk, BE) 
  • Vlaamse Milieumaatschappij (Aalst, BE) 
  • De Watergroep (Brussel, BE) 
  • Aquafin (Aartselaar, BE) 
Meer weten over dit project?