Heel binnenkort kunt u een mobiele waterzuiveringunit met planten zien rijden op Vlaamse wegen…. Dit concept waarbij een waterzuivering met planten van locatie naar locatie wordt vervoerd, is uniek in Europa.

De mobiele plantencontainer zal de komende weken zijn nut bewijzen bij een drietal festivals – en niet van de minste: Boomtown (Gentse Feesten), Folkfestival Dranouter en Ieperfest. Afhankelijk van de locatie waar de container opgesteld wordt, zal het gezuiverde water ook opnieuw lokaal worden ingezet, waardoor kringloopsluiting wordt gerealiseerd. ECOZ® Mobile wordt ontwikkeld en uitgetest binnen het Interregproject I-QUA (Interreg Vlaanderen –Nederland).

IQUA banner

Mobiele waterzuivering voor festivals en evenementen
Jan Dop (Gemeente Bernheze), Veerle Depuydt (Vlakwa), Wim Herremans (ECOZ), Wouter Igodt (ECOZ), Harold Soffner (Gemeente Bernheze), Stijn De Wandel (UGent)

         

Probleemstelling

Jaarlijks worden er in het buitengebied honderden events georganiseerd van kleine lokale evenementen tot grote festivals met grote bezoekersaantallen en dit zowel in Vlaanderen als in Nederland. Deze evenementen produceren op een locatie gedurende een heel korte periode (meestal slechts enkele dagen) heel wat afvalwater. Denk maar aan mobiele toiletten, afwaswater afkomstig van eettentjes, douches ed. Afhankelijk van de grootte van het evenement wordt het afvalwater in het oppervlaktewater of indien mogelijk naar de riolering afgevoerd. Bij grotere evenementen wordt het water extern afgevoerd, wat ook extra kosten met zich meebrengt.


In Vlaanderen is er recente milieuwetgeving (zie Vlarem II subafd 4.2.8.1 ɸ4) die hierop inspeelt. Het betreft de lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van meer dan tien tijdelijke sanitaire installaties die geplaatst worden in openlucht bij een publiek toegankelijke inrichting. Daarbij wordt opgelegd om het afvalwater minstens te zuiveren met een individuele behandelingsinstallatie waarbij de capaciteit is afgestemd op de aan te sluiten vuilvracht.

Van idee tot concept

Ondernemers Wim Herremans van Plant Projects, Wouter Igodt van Tuincreatie Igodt en Koen Fauconnier van AgrAqua hebben reeds meer dan 15 jaar ervaring met het zuiveren van afvalwater door het inzetten van plantensystemen (zie http://www.ecoz.be/nl/ ).

Vanuit hun jarenlange ervaring met IBA’s voor huishoudens, maar ook bij bedrijven in onder meer de landbouwsector kwam het idee om ook afvalwater van evenementen te gaan zuiveren. Ze hebben hun kennis, ervaring en hun innovatieve en creatieve ideeën met elkaar gedeeld om uiteindelijk tot dit innovatief concept te komen.

Het concept is volgens de ondernemers pas echt geslaagd als het gezuiverd afvalwater ook ter plaatse kan worden ingezet (hergebruik o.a. als toiletspoelwater). De voordelen zijn zowel ecologisch - recuperatiewater inzetten voor laagwaardige toepassingen -als economisch van aard: besparen op de drinkwaterfactuur.

Meer informatie over het INTERREGPROJECT I-QUA


Lees het laatste nieuws over I-QUA
IQUA slotevent

Kansen voor decentrale waterzuivering in Vlaanderen

12 januari 2022
Lees het volledige artikel

7 dec 2021
13:00h - 16:30h

I-QUA slotevent

Vlakwa evenement

Vlakwa op Aquarama Trade Fair 2021

Geslaagde Aquarama Trade Fair

6 oktober 2021
Lees het volledige artikel

Nieuwe sanitatie biedt heel wat mogelijkheden. Op naar implementatie!

Nieuwe sanitatie biedt heel wat mogelijkheden. Op naar implementatie!

10 december 2019
Lees het volledige artikel

Restaurant gust’eaux schenkt volledig lokaal geproduceerd drinkwater

Restaurant Gust’eaux schenkt volledig lokaal geproduceerd drinkwater

24 oktober 2019
Lees het volledige artikel