Vlakwa zet al enkele jaren sterk in op interregionale samenwerkingsverbanden en met de nieuwe Interreg programmaperiodes wordt volop ingezet op vraaggedreven projecten. Recent werden twee nieuwe projecten goedgekeurd: een binnen het Interreg North Sea Region programma en een binnen Interreg Vlaanderen-Nederland. 

Interreg North Sea Region

Woonwijken van de toekomst

Steden staan voor grote uitdagingen door de klimaatverandering en de verdere aangroei van de stedelijke bevolking. Om tegemoet te komen aan de behoeften, is het belangrijk om steden te ontwikkelen die klimaatbestendiger zijn (tegen overstromingsrisico's, hittestress, en droogte) en die ontworpen zijn om circulariteit, duurzaamheid en sociale cohesie te bevorderen. Dat betekent uiteraard dat ook het topic water snel aan belang wint bij het ontwerpen van steden.

Daarom riepen we een nieuw project in het leven: het ‘Anthropocene Nutrient and water Control for HOlistic resilience and Recovery (ANCHOR)’ project. Het hoofddoel van ANCHOR is om beleidsmakers via transitiekennis en relevante tools te overtuigen om in te zetten op meer waterbewuste steden. Nog beter zouden circulaire wijken zijn, als wijken van de toekomst.

Vanuit een bestaand Europees demonstratienetwerk dat deels ook uitgebreid wordt met nieuwe pilots, zal systeemkennis verzameld worden rond brongescheiden systemen (grijs/zwart water) en regenwatersystemen in een stedelijke context. 

Het unieke demonstratienetwerk bestaat uit: de Nieuwe Dokken (Gent, BE), Schoonschip (Amsterdam, NL), Cityplot (Amsterdam, NL), Jenfelder Au (Hamburg, GE), H+ (Helsingborg, SW) en Superlocal (Kerkrade, NL). Binnen dit project neemt Vlakwa de projectcoördinatie en -communicatie op zich, voortbordurend op het eerdere Interreg 2Seas NEREUS project, en via andere projecten en trajecten. 

Overige partners zijn: Hamburg Wasser, Stockholm City, Stichting Waternet, NSVA, DuCoop, KWR Water, en Weimar University (b.is)). 

Projectlooptijd: 1/05/2023 - 30/04/2026
Een project met steun van Interreg North Sea Region

 

Interreg Vlaanderen-Nederland

Schone waterlopen door het inzetten van ozonisatie en granulair actief kool

Rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) zuiveren huishoudelijk en industrieel afvalwater dat vervolgens als effluent naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd. Hoewel de effluentkwaliteit de afgelopen jaren heel sterk is verbeterd, vragen onder andere opkomende organische microverontreinigingen (OMV’s) zoals medicijnresten, pesticiden en PFAS-verbindingen steeds meer aandacht.
 
Via het Interregproject Schone Waterlopen door O3G wil dit partnerschap demonstreren dat ozonisatie (O3) in combinatie met Granulair Actief Kool (GAK) kan worden ingezet op RWZI’s als een innovatieve, doelmatige en kostenefficiënte nabehandelingstechniek die de kwaliteit van het oppervlaktewater verbetert in Nederland en Vlaanderen. 
  
Ozonisatie is een uitermate efficiënte techniek voor de verwijdering van een breed scala aan organische microverontreinigingen, maar heeft als nadeel dat er schadelijke nevenproducten zoals bromaat en transformatieproducten kunnen gevormd worden. Een hogere ozondosering, die nodig is voor verregaande verwijdering van OMV’s, leidt hierbij ook tot een groter risico op de vorming van die nevenproducten. Bij GAK-filtratie worden die nevenproducten niet gevormd, maar is een frequente regeneratie van het actief kool noodzakelijk, wat dan weer leidt tot hoge kosten en een grote CO2-voetafdruk. In dit project wordt daarom onderzocht hoe deze twee technologieën zo goed mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd om een zo hoog mogelijke OMV-verwijdering te behalen met een minimale vorming van nevenproducten, een minimale GAK-regeneratie en een optimaal energie- en grondstoffenverbruik.

Binnen het project zullen onder andere testen worden uitgevoerd op een nieuwe full-scale installatie (Aquafin RWZI-installatie te Aartselaar) en neemt Vlakwa de projectcoördinatie en -communicatie op zich. 

Overige partners zijn: AM-Team, Aquafin, CAPTURE, HZ University of Applied Sciences, PureBlue Water, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Waterschap de Dommel.

Projectlooptijd: 01/09/2023 – 31/08/2026
Met steun van Interreg Vlaanderen-Nederland

Derde project over een robuuster klimaat via natuurgebaseerde groenblauwe oplossingen

Naast deze twee projecten werd recent nóg een Interregproject goedgekeurd waarbij Vlakwa een coördinerende rol opneemt: Aquatuur! In dit nieuwsbericht kom je er meer over te weten.

 


Lees het laatste nieuws over deze projecten
5 feb 2024
12:00h - 13:00h

Lunch talk: Drivers for source-separating wastewater systems


qerer

Waar liggen bedrijven van wakker? Ontdek de innovatievragen over water in memoranda richting verkiezingen 2024

12 januari 2024
Lees het volledige artikel

11 dec 2023
09:30h - 17:00h

ANCHOR kicks off

Vlakwa evenement
De Kazematten, Gent

Simon Aquatuur

Brugge even het epicentrum voor nature-based solutions

4 oktober 2023
Lees het volledige artikel

nieuwe groepsfoto Vlakwa

Interview: 5 vragen aan onze nieuwe communicatiecoördinator Isabelle

4 oktober 2023
Lees het volledige artikel

Buffer Aquatuur

Met Aquatuur richting een robuuster klimaat

5 juli 2023
Lees het volledige artikel