Groene stroom voor blauw goud

Bij groenteverwerkend bedrijf Ardo werden 4860 drijvende zonnepanelen op hun bufferbekken geïnstalleerd. Het bufferbekken herbergt 150 000 m³ gezuiverd afvalwater. De opgewekte stroom, 1700 megawattuur per jaar, wordt onder andere gebruikt om het gezuiverde afvalwater door het 23 km lange leidingnetwerk van INERO CV te pompen. De 50 betrokken landbouwers gebruiken dus groene stroom voor de irrigatie van de 500 ha geconnecteerde percelen.

Wil je graag meer weten over hoe we die successamenwerking tussen industrie en landbouw op poten zetten? Op 16 juni organiseren we een online talkshow als slotevent van het F2AGRI-project.

Schrijf gratis in voor het event! 
 

Geplaatst met een jetski

Eerst werd een ponton op het water gebouwd waarop vervolgens de zonnepanelen werden gemonteerd. De plaatsing gebeurde met behulp van een jetski en de volledige installatie is via ankerblokken aan de oever bevestigd. Daar staat ook een hoogspanningscabine met de nodige omvormers om de opgewekte stroom richting Ardo en INERO CV te sturen.

Zonnepanelen bekken Ardo F2AGRI


Extra schaduw tegen verdamping en algengroei

De zonnepanelen bewegen mee met het waterniveau. Als het bufferbekken na de zomer zo goed als leeg staat, rusten de pontons op de bodem.

De zonnepanelen bieden ook voordelen voor het water op zich: door de extra schaduw blijft de watertemperatuur lager en zal er minder water verdampen. Het water blijft ook afgeschermd van zonlicht zodat geen algengroei kan ontstaan.

 

F2AGRI is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Heb je vragen of wil je een soortgelijk project opstarten? Neem contact op met Charlotte Boeckaert - contactgegevens bovenaan deze pagina.

F2Agri steunbalk