Op 13 juni beleefde het Vlaamse luik van het Interreg Vlaanderen-Nederland project F2Agri een belangrijk hoogtepunt. Toen vloeide er in Ardooie voor het eerst gezuiverd afvalwater van frozen foods specialist Ardo uit de kranen bij de aanpalende landbouwers. Via een leidingnetwerk van momenteel 16 kilomer gebruiken momenteel al 32 landbouwers water uit het nieuwe opvangbekken met effluent voor hun groententeelt.

F2AGRI staat voor ‘effluent to agriculture’. In het F2AGRI project wordt gezuiverd afvalwater vanuit de industrie ter beschikking gesteld voor irrigatie in de land- en tuinbouw. In Nederland wordt het gezuiverd afvalwater van brouwerij Bavaria via subirrigatie verdeeld, in Vlaanderen wordt het gezuiverd afvalwater van Ardo in een bekken gestockeerd en vervolgens via een ondergronds leidingnetwerk verdeeld.

10 bar

Het leidingnetwerk wordt in totaal 24 km lang en ligt verspreid over 500 ha landbouwpercelen. Er worden 150 waterafnamepunten voorzien. De 50 vennoten van de landbouwerscoöperatie INERO CVBA kunnen op hun respectievelijke hydranten hun beregeningsinstallatie aansluiten. Het leidingnetwerk staat op een druk van 10 bar dus beregenen wordt simpel: aankoppelen, kraan openen en irrigeren maar!

Momenteel werd reeds 16 km leidingen aangelegd en kunnen reeds 32 landbouwers beregenen. De aanlegwerken gaan onverminderd voort zodat volgend jaar alle 50 vennoten van INERO het gezuiverd afvalwater kunnen gebruiken voor de beregening van hun gewassen.

 Irrigatie met gezuiverd afvalwater ardo is een feit

 Irrigatie met gezuiverd afvalwater ardo is een feit

 

 

 

 

Waterverdeelstrategie

Om de beschikbare 150 000 m³ gezuiverd afvalwater correct te verdelen onder de vennoten, werd een waterverdeelstrategie opgesteld. Kort samengevat bestaat de waterprijs uit een deelprijs om een bepaalde hoeveelheid water voor een landbouwer te reserveren en een deelprijs voor de hoeveelheid water die effectief werd verbruikt. Om een watergift te kunnen reserveren, werd door Inagro vzw een irrigatieapplicatie ontwikkeld. Daarnaast is er ook een ‘watermeester’ in dienst die de goede werking van het irrigatienetwerk overziet tijdens het irrigatieseizoen.

F2AGRI is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het  rensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer info: www.grensregio.eu


Lees het laatste nieuws over F2AGRI
bloemkool f2agri

Wat leren praktijkprojecten ons over gezuiverd afvalwater hergebruiken voor irrigatie in de landbouw?

5 juni 2024
Lees het volledige artikel

Graphic ardo F2AGRI

Doek valt over succesproject F2AGRI in Ardooie

5 oktober 2021
Lees het volledige artikel

16 jun 2021
15:00h - 16:30h

Online talkshow industrie - water - boer

Vlakwa evenement

Zonnepanelen bekken Ardo F2AGRI

4860 drijvende zonnepanelen leveren stroom om irrigatiewater over 500 hectare te verdelen

31 mei 2021
Lees het volledige artikel

Tractor

Project F2AGRI in beeld

7 januari 2021
Lees het volledige artikel

f2agri

Praktijkgids F2AGRI: slim omgaan met afvalwater

8 juli 2020
Lees het volledige artikel

Veld

INERO en Ardo: een geslaagd huwelijk

2 mei 2020
Lees het volledige artikel

Gezuiverd afvalwater voor irrigatie in ardooie: f2agri is er (deels) klaar voor

Gezuiverd afvalwater voor irrigatie in ardooie: F2AGRI is er (deels) klaar voor

28 februari 2019
Lees het volledige artikel

Bufferbekken voor gezuiverd afvalwater in ardooie is klaar, aanleg leidingnetwerk voor op schema

Bufferbekken voor gezuiverd afvalwater in Ardooie is klaar, aanleg leidingnetwerk voor op schema

11 december 2018
Lees het volledige artikel

Hergebruik gezuiverd afvalwater voor irrigatie: leidingaanleg begonnen in Ardooie

Hergebruik gezuiverd afvalwater voor irrigatie: leidingaanleg begonnen in Ardooie

9 juli 2018
Lees het volledige artikel

F2agri Innovatieve subirrigatie biedt landbouw extra veerkracht tegen klimaatverandering

Innovatieve subirrigatie biedt landbouw extra veerkracht tegen klimaatverandering

13 december 2017
Lees het volledige artikel

Inero cvba: landbouwcoöperatie voor irrigatie met gezuiverd afvalwater uit de startblokken

Inero cvba: landbouwcoöperatie voor irrigatie met gezuiverd afvalwater uit de startblokken

21 september 2017
Lees het volledige artikel

F2AGRI project plant de eerste bouwwerken

F2AGRI project plant de eerste bouwwerken

29 juni 2017
Lees het volledige artikel

Interreglogo

Irrigatienetwerk voor gezuiverd afvalwater krijgt vorm

7 maart 2017
Lees het volledige artikel